על ולאומית נשים-שינויי תקנון

13:03 15/10/2008


15 אוקטובר 2008
לכבוד :

קבוצות ליגת-על נשים
קבוצות ליגה לאומית נשיםג.א.נ.,


הנדון : שינויי תקנון

הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 28/9/08, החליטה על שינוי תקנון כדלקמן :

"שחקנית ישראלית המשוחררת לשחק בחו"ל -בעת שתרצה לחזור לשחק בישראל תחזור ארצה אוטומטית רק לקבוצה ממנה שוחררה."

נוסח משפטי יפורסם בהמשך ע"י היועץ המשפטי של האיגוד.


    
בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות