מועדי עונת 2003/4 ןתקופת ההעברות

11:47 06/07/2003
    
                        
                                6 יולי 2003

לכבוד                         

יו"ר קבוצות ליגת-על גברים
יו"ר קבוצות ליגה לאומית גברים


נכבדיי,הנדון: מועדי עונת 2003/2004 ותקופת ההעברות

1.    משחקי ליגת-על לגברים יחלו ביום ראשון 19/10/03.
2.    משחקי ליגה לאומית גברים יחלו ביום שלישי 21/10/03.
3.    המועד האחרון להעברות שחקנים לקבוצות ליגת-על גברים וליגה לאומית גברים הוא יום חמישי 9/10/03 בשעה 13:00 בצהרים.

                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגותהעתק : מר יהודה שקמה - מזכ"ל האיגוד
מר איתן רוב - יו"ר ועדה מקצועית
מר אבנר קופל - יו"ר המנהלת
עו"ד גדעון פרייטג - מנכ"ל המנהלת


F:\עדית\נפתלי\תחילתעונ\392.DOC