חוזר רשמי מס' 5 לעונת 2008/2009

09:56 06/11/2008                                        5 נובמבר 2008
        
לכבוד

______________


א.ג.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 5 לעונת 2008/2009


א.    החל מיום שני 1/12/08 יוכלו שחקנים להשתתף במשחקי הליגה והגביע (בכל הליגות והגביעים) אך ורק בתנאי שיוצג בפני השופט כרטיס שחקן תקף שעליו מודבקת מדבקת חידוש (צבע תכלת) לעונת 2008/2009.

שחקנים ללא כרטיס שחקן ומדבקת חידוש לעונה זו לא רשאים כלל להשתתף במשחקים החל מ-1/12/08. בדבר בירורים נא לפנות למזכירות איגוד הכדורסל אל מירי יעקובוביץ וגאולה זרור כל יום (מלבד יום שישי) בין השעות 09:00 - 12:30 ובימי שלישי וחמישי בשעות 18:00 - 16:00.    

האישורים הרפואיים הירוקים שעליהם רשום אישור זמני לשחק לא יהיו תקפים יותר החל מ- 1/12/08 ושחקנים יוכלו לשחק רק עם כרטיס שחקן, מדבקות או אישור זמני מיוחד ע"ג טופס של האיגוד (לא העתק ירוק של בדיקה) שיונפק ע"י מזכירות האיגוד.

כל שחקן חדש שיירשם באיגוד החל מה-1/12/08 או שחקן שכרטיסו יחודש החל מה-1/12/08, יוכל לשחק ע"פ התקנון רק 7 ימים מיום הרשמתו באיגוד ולא באופן מיידי, ולשחקן כאמור לעיל לא יינתן אישור זמני לפני תום 7 הימים.

ב.     להלן תזכורת תקנון האיגוד בנושא תקופת ההעברות הנוספת לליגות נמוכות:

"בליגות ארצית גברים, ארצית נשים, א' גברים, א' נשים, ב' גברים, נוער, נערים, נערות, ילדות, ילדים, וקט סל תהיה תקופת העברות נוספת בכל עונה בין התאריכים 15/1 - 1/1 לכל שנה.
בתקופת ההעברות הנוספת יהיו רשאים לעבור שחקנים הרשומים בליגות אלו בלבד. שחקנים אשר הועברו בהתאם להוראות סעיף זה, יוכלו לשחק בקבוצתם החדשה רק החל ממועד פתיחת סיבוב ב' של הליגה בה רשומה הקבוצה אליה עברו".

שחקן אשר הפקיד בתקופת הפגרה הרשמית, טופס שחרור קטין (גילאי 17-15), לא יהיה רשאי לעבור בתקופת ההעברות הנוספת, מהקבוצה בה נקלט בהתאם לטופס שחרור הקטין בעונה הראשונה בה נקלט בקבוצה.


-2-

    
תשומת ליבכם שלא ניתן להעביר שחקנים הרשומים בליגת על גברים ונשים וליגה לאומית גברים ונשים מהליגות הגבוהות לליגות הנמוכות (למעט שחקנים הרשומים בליגה על גברים ונשים וליגה לאומית גברים נשים וגילם פחות מ-21 שנה).
    
שחקן שעובר בתקופה הנ"ל וביצע כבר בעונה זו בקבוצתו הקודמת בדיקה רפואית, צריך לצרף לטופס העברה שלו טופס של הצהרת בריאות המצ"ב (אין צורך לבצע בדיקה רפואית נוספת אלא לצרף את העתק הטופס חתום ע"י ב"כ הקבוצה וחותמת האגודה).

בליגות חריגות שהם מתקיימים יותר משני סיבובים יוכלו השחקנים שעוברים בתקופת ההעברות של ינואר לשחק רק לאחר שעברה תקופה של מחצית העונה.    


ג.    נא רשמו בפניכם את המועדים האחרונים להרשמת שחקנים חדשים בליגות הנמוכות :
"    ליגה ארצית גברים : יום ראשון 18/1/09
"    ליגה א' גברים : יום שלישי 20/1/09
"    ליגה ב' גברים : יום רביעי 14/1/09

הרשמות בליגה ארצית נשים, נוער, נערים, נערות, ילדים וקט-סל יש במשך כל העונה.
    
ד.          נא רשמו בפניכם את המועדים האחרונים לביטול הרשמות שחקנים (ניתן לבטל הרשמת שחקן רק אם הוא לא שיחק או נרשם בטפסי המשחקים) :
"    ליגה ארצית גברים : יום ראשון 18/1/09
"    ליגה א' גברים : יום שלישי 20/1/09
"    ליגה ב' גברים : יום רביעי 14/1/09
"    ליגה ארצית נשים : יום חמישי 15/1/09
"    ליגה לאומית נוער : יום שני 22/12/08
"    ליגה ארצית נוער : יום שני 12/1/09
"    ליגה מחוזית נוער : יום שני 12/1/09
"    ליגה לאומית נערים : יום רביעי 31/12/08
"    ליגה ארצית נערים : יום רביעי 14/1/09
"    ליגה מחוזית נערים : יום ראשון 11/1/09
"    ליגה נערות א' (לאומית ומחוזית): יום ראשון 18/1/09
"    ליגה נערות ב' (לאומית ומחוזית) : יום שלישי 20/1/09


ה.         ע"פ ההנחיות שקיבלתם, הן בחוזרים והן בספר המשחקים (עמ' 41), הכדור הרשמי של איגוד הכדורסל הוא כדור מסוג "נייקי".    
אנו מקבלים דיווחים מהשופטים שחלק מהקבוצות אינן ממלאות את חובתן ואין ברשותן כדורים מסוג "נייקי".
-3-


אנו מפנים את תשומת ליבכם שהחל מ-1/12/08 קבוצה שלא תשחק עם כדור מסוג "נייקי" תועמד לדין משמעתי בפני בית הדין המשמעתי של איגוד הכדורסל.


ו.    להלן נוהל לגבי פירוק קבוצות ששילמו כבר את התשלום השנתי :

קבוצה ששילמה את כל הסכום והתפרקה תקבל בחזרה את דמי הרישום השנתיים בהפחתת הסכומים הבאים (וזאת בתנאי שתתפרק עד לתאריך 31 לדצמבר) :
א.    הקנס האוטומטי של הפירוק (540 ש"ח לקבוצה ראשונה ולכל פירוק של קבוצה נוספת באגודה ישולמו 115 ש"ח נוספים).
ב.    תשלום מס ליגה - ע"פ התעריף של העונה שעברה (118 ש"ח בליגות נמוכות, 95 ש"ח במחלקות הנוער).
ג.    במידה והקבוצה התפרקה לאחר שרשמה כבר שחקנים ינוכה מההחזר לקבוצה הסכום המופיע במחירון האיגוד לגבי מחיר חידוש כרטיס שחקן ומחיר טופס בדיקה רפואית כפול מספר השחקנים שכבר נרשמו.
ד.    לגבי ליגות נערים, נערות, ילדות, ילדים וקט-סל במידה והפירוק הוא במהלך העונה יקוזז מההחזר לקבוצה גם דמי השיפוט עבור המשחקים הביתיים שקיימה הקבוצה בפועל.


קבוצה שתתפרק החל מתאריך 1 לינואר כל שנה לא תקבל כל החזרים.


ז.    בהמשך לסעיף 53 ב' בתקנון המשחקים, מצ"ב רשימת הליגות המקבילות לעונת 2008/2009.

ליגות אלה ישמשו עם סיום העונה לשיבוץ קבוצות חלופיות לעונת 2009/2010 במקום קבוצות שתוותרנה על מקומן בליגות או תתפרקנה (לא קשור לשיבוץ הליגות הרגיל שנעשה ע"פ תקנון האיגוד).

    ליגה ארצית צפון : ליגה א' צפון וליגה א' חיפה.
    ליגה ארצית דרום : ליגה א' מרכז וליגה א' דרום.
    ליגה א' צפון : ליגה ב' צפון וליגה ב' עמקים.
    ליגה א' חיפה : ליגה ב' זבולון, ליגה ב' שומרון וליגה ב' שרון.
    ליגה א' מרכז : ליגה ב' פ"ת, ליגה ב' דן וליגה ב' מרכז.
    ליגה א' דרום : ליגה ב' ירושלים, ליגה ב' דרום וליגה ב' נגב.
    ליגה לאומית נשים (בית א' - בית צפוני) : ליגה ארצית נשים צפון, ליגה ארצית נשים עמקים, ליגה ארצית נשים חיפה וליגה ארצית נשים שרון.
    ליגה לאומית נשים (בית ב' - בית דרומי) : ליגה ארצית נשים דן, ליגה ארצית נשים ת"א, ליגה ארצית נשים מרכז, ליגה ארצית נשים שפלה וליגה ארצית נשים דרום.

-4-


    ליגה נוער לאומית צפון : ליגה נוער ארצית צפון וליגה נוער ארצית שרון.
    ליגה נוער לאומית דרום : ליגה נוער ארצית מרכז וליגה נוער ארצית דרום.
    ליגה נוער ארצית צפון : ליגה נוער מחוזית צפון וליגה נוער מחוזית עמקים.
    ליגה נוער ארצית שרון : ליגה נוער מחוזית חיפה, ליגה נוער מחוזית שומרון וליגה נוער מחוזית שרון.
    ליגה נוער ארצית מרכז : ליגה נוער מחוזית דן, ליגה נוער מחוזית ת"א וליגה נוער מחוזית מרכז.
    ליגה נוער ארצית דרום : ליגה נוער מחוזית ירושלים, ליגה נוער מחוזית דרום וליגה נוער מחוזית נגב.
    ליגה נערים לאומית צפון : ליגה נערים ארצית צפון, ליגה נערים ארצית חיפה וליגה נערים ארצית שרון.
    ליגה נערים לאומית דרום : ליגה נערים ארצית ת"א, ליגה נערים ארצית מרכז וליגה נערים ארצית דרום.
    ליגה נערים ארצית צפון : ליגה נערים מחוזית צפון וליגה נערים מחוזית מפרץ.
    ליגה נערים ארצית חיפה : ליגה נערים מחוזית חיפה וליגה נערים מחוזית שומרון.
    ליגה נערים ארצית שרון : ליגה נערים מחוזית נתניה וליגה נערים מחוזית שרון.
    ליגה נערים ארצית ת"א : ליגה נערים מחוזית פ"ת, ליגה נערים מחוזית דן וליגה נערים מחוזית ת"א.
    ליגה נערים ארצית מרכז : ליגה נערים מחוזית מרכז, ליגה נערים מחוזית שפלה וליגה נערים מחוזית ירושלים.
    ליגה נערים ארצית דרום : ליגה נערים מחוזית דרום וליגה נערים מחוזית נגב.
    ליגה נערות א' לאומית : כל מחוזות נערות א' מחוזית.
    ליגה נערות ב' לאומית : כל מחוזות נערות ב' מחוזית.
    ליגה ילדים א' לאומית צפון : ליגה ילדים א' צפון וליגה ילדים א' עמקים.
    ליגה ילדים א' לאומית חיפה : ליגה ילדים א' חיפה וליגה ילדים א' שומרון.
    ליגה ילדים א' לאומית שרון : ליגה ילדים א' שרון וליגה ילדים א' פ"ת.
    ליגה ילדים א' לאומית ת"א : ליגה ילדים א' דן וליגה ילדים א' ת"א.
    ליגה ילדים א' לאומית מרכז : ליגה ילדים א' מרכז וליגה ילדים א' ירושלים.
    ליגה ילדים א' לאומית דרום : ליגה ילדים א' דרום וליגה ילדים א' נגב.


                                    בכבוד רב,
                                
                                    נפתלי גושן                                                  רכז הליגות