שינוי מועד העברות בליגות הנמוכות

16:21 24/08/2008
24 אוגוסט 2008

לכבוד

______________


ג.א.נ.,


הנדון: שינוי מועד העברות בליגות הנמוכות

עקב האסיפה הכללית של איגוד הכדורסל המתקיימת ביום שלישי 16/9/08 ומשחקי נבחרת ישראל המתקיימים ביום רביעי 17/9/07 ויום שבת 20/9/08, יחול שינוי במועד סיום ההעברות בליגות הנמוכות : ארצית גברים ונשים, א ו-ב' גברים, נוער, נערים, ילדים, נערות וקט-סל.

המועד האחרון להעברות בליגות הנ"ל יהיה יום ראשון 21/9/08, בשעה 14:00 בצהריים (במקום יום שלישי 16/9/08).


                                    בכבוד רב,

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות