קיום ליגה לילדות

10:57 25/06/2008                                          25 יוני 2008
                    
לכבוד

__________________


נכבדיי,


     הנדון: ליגה לילדות

הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 24/6/08, החליטה לקיים החל מהעונה הקרובה - 2008/2009, ליגה לילדות במסגרת איגוד הכדורסל.

בליגה לילדות ניתן לרשום שחקניות אשר נולדו ביום 1/1/95 ואחרי תאריך זה וכן ילידות דצמבר 1994 ללא הגבלה.
קבוצה המשחקת בליגה לילדות תוכל לרשום בשורותיה שחקניות ללא הגבלה במספר.
תקופת ההרשמות לליגה לילדות תסתיים ביום חמישי 24/7/08, בשעה 17:00.

ייערכו גם משחקי גביע המדינה לילדות שההשתתפות בהם רשות ולא חובה.

לחוזר זה מצורפים טופס הרשמת קבוצה לליגה וטופס הרשמת קבוצה לגביע ועל הקבוצות להחזיר טפסים אלה לאיגוד עד 24/7/08.

בליגה לילדות תהיה אגרה עונתית שנתית בסך של 1,650 ש"ח.
האגרה כוללת דמי שיפוט, טופסי משחק, אגרת רישום לליגה ולגביע, אגרת חידוש כרטיסי שחקן, טופסי בדיקה רפואית וטופסי הרשמת שחקן.
האגרה אינה כוללת טופסי העברה, אגרה בגין שינוי משחקים, רכישת תקנון וחוקה, אגרת בוררות, ערעורים לבית הדין וקנסות.

בעת הרשמת הקבוצות לליגה ולגביע הקבוצות תצטרכנה להפקיד באיגוד שיקים דחויים בהתאם לתאריכים הבאים :
"    בעת ההרשמה - 100 ש"ח
"    לתאריך 5/9/08 - 400 ש"ח
"    לתאריך 5/11/08 - 400 ש"ח
"    לתאריך 5/1/09 - 400 ש"ח
"    לתאריך 5/2/09 - 350 ש"ח-2-ימי המשחקים הקבועים בליגה לילדות הם ימי רביעי או ימי שישי (נתון לשיקול הקבוצה הביתית בעת ההרשמה).

שעות המשחקים בימי רביעי החל משעה 17:00 ועד לשעה 19:00 ובימי שישי החל מהשעה 16:00 ועד לשעה 17:30.
על הקבוצות לציין את יום ושעת המשחקים המבוקשות על ידם בטופס הרשמת הקבוצה.
שתי הקבוצות המשחקות במשחק תוכלנה לתאם ביניהן באישור איגוד הכדורסל גם כל יום אחר למשחק.

ניתן לקיים משחקים גם באולמות וגם במגרשים פתוחים.

משך המשחק בליגה לילדות 32 דקות (4 רבעים של 8 דקות בכל רבע). במידה ויש צורך בהארכה תהיה זו בת 5 דקות. המשחק יתנהל במגרש כדורסל רגיל אך עם כדור מס' 6.
הקבוצות מחויבות לשמור שמירה אישית במשחקים.

הקבוצות רשאיות לשתף שחקניות עם גופיות ממוספרות במספרים 4 עד 15 וכן 21 עד 25.

הערה : ע"פ החלטת הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 23/6/08, במסגרת שיתוף הפעולה עם ההתאחדות לספורט בבתי-הספר כמות הקבוצות שתשחקנה במסגרת האיגוד תהיה מוגבלת, כשהקריטריונים להגבלה ייקבעו ע"י יו"ר ועדת הנשים והיועץ המשפטי של האיגוד.                                    בברכה,

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות
O