כותפות שחקן צעיר - לאומית וארצית גברים

11:18 27/01/2010


25 ינואר 2010


לכבוד
קבוצות ליגה לאומית גברים
קבוצות ליגה ארצית גברים


א.נ.,


הנדון: כותפות שחקן צעיר של איגוד הכדורסל


למרות התקנון הברור בליגות הנ"ל, קבוצות רבות מגיעות למשחקים ללא כותפות השחקנים הצעירים, שחולקו להם באיגוד הכדורסל - דבר זה משבש את עבודת המזכירות, גורם לאי סדר במשחק, לשופטים, למאמנים, לשחקנים ולקהל הצופים. קשה לעקוב ולדעת מי בדיוק השחקן הצעיר במגרש.

החל מקבלת חוזר זה תהיה הקפדה מדוייקת בנושא - שופטי המשחק ידרשו ששחקנים צעירים ישחקו רק עם כותפת האיגוד, כל חריגה בנושא תגרור העמדה לדין של הקבוצות והשחקנים שהופיעו ללא הכותפת המתאימה.


                                    בכבוד רב,


                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות