שינוי קבוצות בלגות לאומית וארצית נשים

18:41 23/09/2008


                                  22 ספטמבר 2008
לכבוד

קבוצות ליגה לאומית נשים
קבוצות ליגה ארצית נשים צפון

ג.א.נ.,

הנדון: שינוי קבוצות בליגות

1.    קבוצת מכבי כרמיאל (קבוצה מס' 2935) תשחק בליגה לאומית נשים במקום עהל"ה עילבון.
    הודעה קודמת על שיתופה של הפועל כאוכב בליגה לאומית מבוטלת בזאת.
בכל מקום בתוכנית המשחקים בה רשומה עהל"ה עילבון נא רשמו את מכבי כרמיאל.
קבוצת מכבי כרמיאל תקיים את משחקיה הביתיים באולם ברח' מורד הגיא 5, בכרמיאל, בשעה 19:00.

2.    קבוצת עהל"ה עילבון (קבוצה מס' 837) תשחק בליגה ארצית נשים צפון במקום מכבי כרמיאל שעלתה לליגה לאומית.
בכל מקום בתוכנית המשחקים בה רשומה מכבי כרמיאל נא רשמו את עהל"ה עילבון.
קבוצת עהל"ה עילבון תקיים את משחקיה הביתיים באולם בעילבון בשעה 20:30.

3.    משחקי קבוצת עהל"ה עילבון/דיר חנא (קבוצה מס' 2541) בליגה ארצית נשים צפון במחזורים מס' 1, 8, 10, 13, 20 ו-22 ייערכו בשעה 19:00 בעילבון במקום בשעה 20:30.

4.    משחקי הפועל כאוכב בליגה ארצית נשים צפון ייערכו ע"פ התוכנית המקורית בספר המשחקים בעמ' 267.
התוכנית של הפועל כאוכב שפורסמה במכתבנו מס' 525 מיום 15 ספטמבר 2008 מבוטלת בזאת.
                                    בכבוד רב,

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות