שינוי בליגות נערות ב'

09:00 19/09/2011


19 ספטמבר 2011

לכבוד

קבוצות ליגה נערות ב' לאומית
קבוצות ליגה נערות ב' שרון


ג.א.נ.,

הנדון: שינוי בליגות נערות ב'


1. קבוצת אליצור עירוני נתניה (קבוצה מס' 3798) תשחק בליגה נערות ב' לאומית במקום הפועל גליל עליון/קצרין, שהתפרקה (בהתאם לתוכנית המשחקים שפורסמה).
הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם בי"ס טשרניחובסקי רח' הגרא 4 נתניה בשעה 19:00 .

(רצ"ב תוכנית מעודכנת של הליגה)

2. קבוצת הפועל מעגן מיכאל (קבוצה מס' 3995 ) תשחק בליגה נערות ב' שרון במקום אליצור עירוני נתניה, שעלתה לליגה לאומית (בהתאם לתוכנית המשחקים שפורסמה).
הקבוצה תקיים את משחקיה הביתיים באולם קיבוץ מעגן מיכאל בשעה 18:00 .

(רצ"ב תוכנית מעודכנת של הליגה)

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות