ביטול עקב גשם

14:21 31/01/2013

31 ינואר 2013איגוד הכדורסל מודיע בזאת כי כל המשחקים במגרשים הפתוחים ביום חמישי

ה -31/1/13 מבוטלים עקב מזג האוויר.

המשחקים באולמות מתקיימים כרגיל.


בכבוד רב,

מזכירות
איגוד הכדורסל
O