חוזר רשמי מס' 10 לעונת 2009/2010

00:00 25/03/2010
                                         26 מרץ 2010
לכבוד

______________


א.ג.נ.,


הנדון: חוזר רשמי מס' 10 לעונת 2009/2010

בהמשך לחוזר מס' 9 ובעקבות הקשיים בשינוי סימון המגרשים פנה איגוד הכדורסל להנהלת פיב"א בבקשה לשנות החלטתה.    
לאחר דיון חוזר בהנהלת פיב"א אירופה הוחלט כי השינוי ייכנס לתוקפו ב-1/10/2010 בשלב זה רק במשחקים בינ"ל רשמיים.
אי לכך החליטה הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 24/03/10, כי החוקים החדשים לגבי סימון קשת 3 הנקודות ורחבת 3 השניות יכנסו לתוקף בעונת 2010/11 רק בליגת על גברים. בכל יתר הליגות השינוי לא יכנס לתוקף בעונת 2010/11 והסימונים הקודמים תקפים כרגיל גם בעונה הבאה. החלטה קודמת, שפורסמה בחוזר רשמי מס' 9, מבוטלת לגבי שאר הליגות.
לגבי ליגת-על נשים יהיה דיון נוסף בנושא לגבי מועד החלטת החוקים החדשים.

שינוי חוק 24 שניות
הנושא ייבדק ע"י איגוד הכדורסל מול איגוד השופטים והבהרות תתקבלנה בחוזר נפרד.                                    בברכה,

                                    נפתלי גושן

                                    רכז הליגות