ביטול עקב גשם

14:34 04/01/201504 ינואר 2015איגוד הכדורסל מודיע בזאת כי כל המשחקים במגרשים הפתוחים ביום ראשון

ה -4 ינואר 2015 מבוטלים עקב מזג האוויר.

המשחקים באולמות מתקיימים כרגיל.


בכבוד רב,

מזכירות
איגוד הכדורסל