ילדים א' שומרון - תכנית חדשה לליגה

11:56 30/11/2005
    
                             28 נובמבר 2005

לכבוד

קבוצות ליגה ילדים א' שומרון

א.נ.,


הנדון : תכנית חדשה לליגה ילדים א' שומרון: 88

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 9 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ החלטת הועדה המקצועית של האיגוד תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג' :

סיבוב ב'
•    מחזורים מס' 14-10 ייערכו כמתוכנן ע"פ ספר המשחקים.
•    משחקי מחזור מס' 18 ייערכו ביום חמישי 09/02/06 באותם המגרשים ובאותן השעות.
•    משחקי מחזור מס' 17 ייערכו ביום חמישי 02/02/06 באותם המגרשים ובאותן השעות.
•    משחקי מחזור 16 ייערכו ביום חמישי 26/01/06 באותם המגרשים ובאותן השעות.
•    משחקי מחזור 15 ייערכו ביום חמישי 19/01/06 באותם המגרשים ובאותן השעות.

סיבוב ג'
משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
המשחקים ייערכו בשני בתים : בית עליון בין 5 קבוצות ובית תחתון בין 4 קבוצות. כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב השלישי.

בית עליון (מקומות 5-1)

מחזור 23 : יום חמישי 06/04/06
מקום 1 - חופשית
מקום 2 - מקום 5
מקום 3 - מקום 4

מחזור 24 : יום חמישי 20/04/06
מקום 5 - חופשית
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3

מחזור 25 : יום ראשון 23/04/06
מקום 3 - חופשית
מקום 4 - מקום 2
מקום 5 - מקום 1

מחזור 26 : יום חמישי 27/04/06
מקום 2 - חופשית
מקום 3 - מקום 1
מקום 4 - מקום 5

מחזור 27 : יום חמישי 04/05/06
מקום 4 - חופשית
מקום 5- מקום 3
מקום 1 - מקום 2

בית תחתון (מקומות 9-6)

מחזור 23 : יום שני 03/04/06
מקום 6 - מקום 9
מקום 7 - מקום 8

מחזור 24 : יום חמישי 20/04/06
מקום 9 - מקום 8
מקום 6 - מקום 7

מחזור 25 : יום חמישי 27/04/06
מקום 7 - מקום 9
מקום 8 - מקום 6

                                בכבוד רב,
                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות