גמר סל - ארצית נוער: 211

11:14 04/05/2010
                             04 מאי 2010
לכבוד
______________

ג.א.נ.,

הנדון: גמר סל - ארצית נוער: 211

        
יום חמישי 06/05/10:                שעה
1. אליצור נתניה ברק - הפועל טבריה            19:00
2. הפועל יואב/צפית - אליצור פתח תקוה        20:30


יום שני 10/05/10:                שעה
1. הפועל טבריה - אליצור נתניה ברק            19:00
2. אליצור פתח תקוה - הפועל יואב/צפית        20:00

גמר:
יום חמישי 13/05/10 / יום שני 17/05/10
3. מנצחת משחק 1 - מנצחת משחק 2

"    הקבוצה מצד ימין תארח את המשחק הראשון ותתארח במשחק הגומלין.

"    המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים
תוכרז כמנצחת בסדרה.

"    המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר
בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים תשוחק
הארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד
המשחקים בשיוויון לא תשוחק הארכה והמנצחת במשחק האחר תוכרז כמנצחת.

"    מפסידות משחקים 1, 2 ו-3 תרדנה לליגה מחוזית.

מנצחת משחק מס' 3 תישאר בליגה ארצית.

                                בכבוד רב,
    
                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות