גביע ליגה לאומית

12:00 01/02/2009

                        
                                        1 פברואר 2009
לכבוד                 

קבוצות ליגה לאומית גברים


ג.א.נ.,


הנדון: גביע הליגה - תזכורת
                                          
בהמשך לאמור בעמ' 555 בספר המשחקים משחקי גביע הליגה הלאומית לגברים ייערכו ביום ראשון 8/3/09 (חצי גמר) וביום רביעי 11/3/09 (משחק הגמר).

במשחקי גביע הליגה תשתתפנה ארבעת הקבוצות הראשונות בדירוג הליגה בתום מחזור 17 המתקיים ביום רביעי 11/2/09.

כל שלושת המשחקים בגביע הליגה ייערכו באותו אולם (אולמה של אחת הקבוצות המשתתפות בטורניר).
מיקום המשחקים ייקבע בנפרד.


                                        בכבוד רב,
                            
                                        נפתלי גושן
                                        רכז הליגות