ביטול עקב גשם

11:49 30/01/2013

30 ינואר 2013איגוד הכדורסל מודיע בזאת כי כל המשחקים במגרשים הפתוחים ביום רביעי

ה -30/1/13 מבוטלים עקב מזג האוויר.

המשחקים באולמות מתקיימים כרגיל.


בכבוד רב,

מזכירות
איגוד הכדורסל