אסיפה כללית - תוספת לסדר היום

14:26 13/07/2014

שלום רב,

מצ"ב תוספת לסדר היום של האסיפה הכללית של איגוד הכדורסל, ובנוסף יפויי כח עבור התוספת לסדר היום .

לתוספת לסדר היום לחץ כאן 

ליפויי הכח עבור תוספת לסדר היום לחץ כאן