ילדים א' לאומית מרכז

07:31 13/07/2011

12 יולי 2011

לכבוד
אליצור ירושלים
באמצעות פקס מס' 02-6727225


א.נ.,


הנדון: קבוצת ילדים מס' 1585 -
עליה לליגה ילדים א' לאומיתע"פ תקנון האיגוד (פרק 53 ג' לתקנון משחקי האליפות) בעקבות הודעת אליצור גוש עציון על ירידתה לליגה מחוזית , קבוצת הילדים שלכם עלתה לליגה ילדים א' לאומית מרכז ותשובץ בליגה זו בעונת 2011/2012.


אנו מאחלים לכם הצלחה בליגה זו.


בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות