שינוי מועדי גמר סל - נערות א' ונערות ב'

12:03 21/04/2009
21 אפריל 2009

לכבוד

_______________


ג.א.נ,

הנדון: שינוי מועדי גמר סל - נערות א' ונערות ב'
                    

עקב יציאת שחקניות עירוני חולון עם בי"ס קרית שרת לאליפות העולם לבתי ספר יחולו שינויים במשחקי הגמר סל של ליגה לאומית לנערות א' ונערות ב'.

נערות א'

משחקי קבוצת עירוני חולון בחצי הגמר ייערכו ביום ראשון 17/05/09 ויום רביעי 20/05/09.
הסדרה השניה תתקיים כמתוכנן בלוח המשחקים ביום ראשון 03/05/09 ויום רביעי 06/05/09.
סדרת הגמר תתקיים ביום שבת 23/05/09 ויום שלישי 26/05/09.

נערות ב'

משחקי קבוצת עירוני חולון בחצי הגמר ייערכו ביום שני 18/05/09 ויום חמישי 21/05/09.
הסדרה השניה תתקיים כמתוכנן בלוח המשחקים ביום שני 04/05/09 ויום חמישי 07/05/09.
סדרת הגמר תתקיים ביום ראשון 24/05/09 ויום רביעי 27/05/09.
                                    בכבוד רב,
        

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות