מועדי עונת 2003/4 ותקופת ההעברות

13:55 10/07/2003
7 יולי 2003

לכבוד
¬יו"ר קבוצות ליגת-על נשים
יו"ר קבוצות ליגה לאומית נשים


ג.א.נ.,

הנדון: מועדי עונת 2003/2004 ותקופת ההעברות


1.    משחקי ליגת-על לנשים יחלו ביום שני 20/10/03.

2.     משחקי ליגה לאומית נשים יחלו ביום שלישי 21/10/03.

3.    משחקי גביע המדינה לנשים יחלו ביום שני 13/10/03.

4.    משחקי גביע האיגוד לנשים יחלו ביום שלישי 14/10/03.

5.    המועד האחרון להעברות שחקניות לקבוצות ליגת-על נשים וליגה לאומית נשים הוא יום שלישי 30/09/03 בשעה 13:00 בצהריים.

                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות


העתק: מר ישראל שריד - יו"ר ועדת נשים
משה ויינקרנץ - מאמן על


F:\עדית\נפתלי\תחילתעונ\395.DOC