גמר- גביע האיגוד לנערים, 189

16:55 28/03/2011

27 מרץ 2010

לכבוד

_____________


ג.א.נ.,

הנדון: גמר - גביע האיגוד לנערים, 189

יום רביעי 27/04/11 שעה
הפועל לב השרון דקל – עירוני קריית אונו 19:00

יום רביעי 04/05/11 שעה
עירוני קרית אונו – הפועל לב השרון דקל 18:00

 המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תזכה בגביע. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים בשיויון, לא תשוחק ההארכה והקבוצה אשר ניצחה במשחק האחר, תוכרז כמנצחת ותזכה בגביע.

 על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת טלפונית או בפקס לאיגוד.


 טקס הענקת הגביע והמדליות ייערך עם סיום המשחק ביום רביעי 04/05/11 בקרית אונו.
בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות