חוזר רשמי מס' 5 לעונת 2014/15

10:59 17/11/201416 נובמבר 2014
לכבוד


____________
ג.א.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 5 לעונת 2014/15

1. החל מיום שני 01/12/14 יוכלו שחקנים להשתתף במשחקי הליגה והגביע
(בכל הליגות והגביעים) אך ורק בתנאי שיוצג בפני השופט כרטיס שחקן תקף
לעונת 2014/15 (כרטיס פלסטי תכלת של האיגוד עם תמונה).

שחקנים ללא כרטיס שחקן לעונה זו לא יהיו רשאים כלל להשתתף במשחקים החל
מ- 01/12/14 בדבר בירורים נא לפנות למזכירות איגוד הכדורסל אל מירי יעקובוביץ’
ואלמוג חסיד כל יום (מלבד יום שישי) בין השעות 09.00 – 12.30 ובימי שלישי וחמישי
בשעות 16.00-18.00.

האישורים הרפואיים הירוקים שעליהם רשום אישור זמני לשחק לא יהיו תקפים יותר
החל מ- 01/12/14 ושחקנים יוכלו לשחק רק עם כרטיס שחקן או אישור זמני מיוחד ע"ג
טופס האיגוד (לא העתק ירוק של בדיקה) שיונפק ע"י מזכירות האיגוד, או העתק מעודכן
של רשימת השחקנים באתר האינטרנט של האיגוד.

שימו לב! העברות פנימיות - לידיעתכם בעת ביצוע העברה פנימית יש להגיש את כרטיס השחקן מצורף לטופס העברה (נמצא באתר תחת טפסים)

הצגת אישור זמני שהופק באמצעות אתר האינטרנט
אם קבוצה מציגה העתק מעודכן של רשימת השחקנים שהופק על-ידה באתר האינטרנט
של האיגוד, יש לוודא כי הטופס הופק ביום המשחק ! (טופס שהופק יום לפני המשחק או יותר –
אינו תקין והשופט לא יקבלו).
כמו כן, חובה להציג בפני השופט תעודה מזהה של השחקנים, או כרטיס שחקן מעונה קודמת.

קבוצות, שטרם העבירו תמונות השחקנים לסריקה באיגוד, מתבקשים לבצע זאת מיידית
אחרת שחקנים אלו לא יורשו לשחק במשחקים.

2. לנוחיותכם רצ"ב מיילים ישירים של עובדי האיגוד:

Naftaly@basket-ball.co.il רכז הליגות

Miri@basket-ball.co.il מחלקת רישום

Almog@basket-ball.co.il מחלקת רישום

Refferres@basket-ball.co.il איגוד השופטים

Varda@basket-ball.co.il הנהלת חשבונות


בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות