חוזר רשמי מס' 3

11:40 10/10/2007
                         10 אוקטובר 2007
לכבוד                             

_________________


נכבדיי,


הנדון : חוזר רשמי מס' 3 לעונת 2007/2008

1.    הנהלת איגוד הכדורסל החליטה כי בתום עונת 2007/2008 תעלינה 3 קבוצות מליגה לאומית גברים לליגת-על גברים - שלושת הקבוצות הראשונות בגמר-סל.
    עקב כך תשונה שיטת הגמר-סל כדלקמן :
1.    רבע גמר - שיטת הטוב משלושה משחקים, ע"פ התוכנית והתאריכים המודפסים בעמ' 199 לספר המשחקים : 21/4/08, 24/4/08 ו-27/4/08.
2.    חצי הגמר - בשיטת הטוב מחמישה משחקים (קביעת העולות לליגת-העל), ע"פ התוכנית בעמ' 199 לספר המשחקים, יתווספו 2 תאריכים נוספים : 12/5/08 ו-15/5/08.
3.    סדרת הגמר (בשיטת הטוב משלושה משחקים - מאחר ושתי הקבוצות כבר הבטיחו את עלייתן והמאבק הוא על תואר אלוף הליגה), ע"פ התוכנית בעמ' 199 לספר המשחקים התאריכים יהיו 18/5/08, 21/5/08 ו-26/5/08.

לגבי העולה השלישית לליגת-העל תהיה גם סדרה בין הקבוצות שהפסידו בשלב חצי גמר הגמר-סל וגם המנצחת בסדרה זו תעפיל לליגת-העל.
סדרה זו תהיה בשיטת הטוב מחמישה משחקים, הקבוצה הבכירה בדירוג הליגה מארחת את המשחק הראשון, השלישי והחמישי.
    תאריכי המשחקים : יום ראשון 18/5/08, יום רביעי 21/5/08, יום ראשון 25/5/08, יום רביעי 28/5/08, יום ראשון 1/6/08.

2.    הנהלת האיגוד מאמצת את המלצת הועדה המקצועית וקובעת כדלקמן : מספר הקבוצות בליגות המקצועניות תוגדל ל-26 קבוצות, כל זאת במידה וליגת העל תמנה מראשית עונת 2009\2008 ואילך 12 קבוצות , כפי שהוחלט זה מכבר . במידה ומכל סיבה שהיא, ליגת העל לא תמנה 12 קבוצות, הליגה הלאומית לא תמנה החל מראשית עונת 2009\2008 יותר מ- 14 קבוצות ומספר הקבוצות המקצועניות ישוב להיות 24 בלבד. במקרה כזה, בתום עונת המשחקים 2008\2007, תעלה הקבוצה הראשונה מכל מחוז בליגה


-2-


    הארצית לליגה הלאומית. במידה ובסיכומו של דבר מספר קבוצות ליגת העל החל מראשית עונת 2009\2008 - יהיה 12 קבוצות, תעלינה מהליגה הארצית לליגה הלאומית שתי הקבוצות שתתפוסנה כ'א את המקום הראשון והשני בשני המחוזות. לא יהיו שינויים ביתר הליגות ובמידה ונדרש לצרף בסוף עונת 2008\2007 קבוצות נוספות לליגה הארצית ולליגה א' - יתווספו קבוצות אלו עפ'י האמור בתקנון המשחקים של איגוד הכדורסל , פרק 53 ב' .


3.    להלן נוהל לגבי פירוק קבוצות ששילמו כבר את התשלום השנתי :

קבוצה ששילמה את כל הסכום והתפרקה תקבל בחזרה את דמי הרישום השנתיים בהפחתת הסכומים הבאים (וזאת בתנאי שתתפרק עד לתאריך 31 לדצמבר) :
א.    הקנס האוטומטי של הפירוק (520 ש"ח לקבוצה ראשונה ולכל פירוק של קבוצה נוספת באגודה ישולמו 110 ש"ח נוספים).
ב.    תשלום מס ליגה - ע"פ התעריף של העונה שעברה והמפורט גם בתקציב האיגוד (118 ש"ח בליגות נמוכות, 95 ש"ח במחלקות הנוער).
ג.    במידה והקבוצה התפרקה לאחר שרשמה כבר שחקנים ינוכה מההחזר לקבוצה הסכום המופיע במחירון האיגוד ובתקציב לגבי מחיר חידוש כרטיס שחקן ומחיר טופס בדיקה רפואית כפול מספר השחקנים שכבר נרשמו.
ד.    לגבי ליגות הקט-סל במידה והפירוק הוא במהלך העונה יקוזז מההחזר לקבוצה גם דמי השיפוט עבור המשחקים הביתיים שקיימה הקבוצה בפועל.


קבוצה שתתפרק החל מתאריך 1 לינואר כל שנה לא תקבל כל החזרים.


4.    בהמשך לסעיף 53 ב' בתקנון המשחקים, מצ"ב רשימת הליגות המקבילות לעונת 2007/2008.

ליגות אלה ישמשו עם סיום העונה לשיבוץ קבוצות חלופיות לעונת 2008/2009 במקום קבוצות שתוותרנה על מקומן בליגות או תתפרקנה (לא קשור לשיבוץ הליגות הרגיל שנעשה ע"פ תקנון האיגוד).

    ליגה ארצית צפון : ליגה א' צפון וליגה א' חיפה.
    ליגה ארצית דרום : ליגה א' מרכז וליגה א' דרום.
    ליגה א' צפון : ליגה ב' צפון וליגה ב' עמקים.
    ליגה א' חיפה : ליגה ב' זבולון, ליגה ב' שומרון וליגה ב' שרון.
-3-

    ליגה א' מרכז : ליגה ב' פ"ת, ליגה ב' דן וליגה ב' מרכז.
    ליגה א' דרום : ליגה ב' ירושלים, ליגה ב' דרום וליגה ב' נגב.
    ליגה לאומית נשים (בית א' - בית צפוני) : ליגה ארצית נשים צפון, ליגה ארצית נשים עמקים, ליגה ארצית נשים חיפה וליגה ארצית נשים שרון.
    ליגה לאומית נשים (בית ב' - בית דרומי) : ליגה ארצית נשים דן, ליגה ארצית נשים מרכז, ליגה ארצית נשים שפלה וליגה ארצית נשים דרום.
    ליגה נוער לאומית צפון : ליגה נוער ארצית צפון וליגה נוער ארצית שרון.
    ליגה נוער לאומית דרום : ליגה נוער ארצית מרכז וליגה נוער ארצית דרום.
    ליגה נוער ארצית צפון : ליגה נוער מחוזית צפון וליגה נוער מחוזית עמקים.
    ליגה נוער ארצית שרון : ליגה נוער מחוזית חיפה, ליגה נוער מחוזית שומרון וליגה נוער מחוזית שרון.
    ליגה נוער ארצית מרכז : ליגה נוער מחוזית ת"א וליגה נוער מחוזית מרכז.
    ליגה נוער ארצית דרום : ליגה נוער מחוזית ירושלים, ליגה נוער מחוזית דרום וליגה נוער מחוזית נגב.
    ליגה נערים לאומית צפון : ליגה נערים ארצית צפון, ליגה נערים ארצית חיפה וליגה נערים ארצית שרון.
    ליגה נערים לאומית דרום : ליגה נערים ארצית ת"א, ליגה נערים ארצית מרכז וליגה נערים ארצית דרום.
    ליגה נערים ארצית צפון : ליגה נערים מחוזית צפון וליגה נערים מחוזית עמקים.
    ליגה נערים ארצית חיפה : ליגה נערים מחוזית מפרץ, ליגה נערים מחוזית חיפה וליגה נערים מחוזית שומרון.
    ליגה נערים ארצית שרון : ליגה נערים מחוזית נתניה וליגה נערים מחוזית שרון.
    ליגה נערים ארצית ת"א : ליגה נערים מחוזית פ"ת, ליגה נערים מחוזית דן וליגה נערים מחוזית ת"א.
    ליגה נערים ארצית מרכז : ליגה נערים מחוזית מרכז, ליגה נערים מחוזית שפלה וליגה נערים מחוזית ירושלים.
    ליגה נערים ארצית דרום : ליגה נערים מחוזית דרום וליגה נערים מחוזית נגב.
    ליגה נערות א' לאומית : כל מחוזות נערות א' מחוזית.
    ליגה נערות ב' לאומית : כל מחוזות נערות ב' מחוזית.
    ליגה ילדים א' לאומית צפון : ליגה ילדים א' צפון וליגה ילדים א' עמקים.


-4-


    ליגה ילדים א' לאומית חיפה : ליגה ילדים א' חיפה וליגה ילדים א' עמקים.
    ליגה ילדים א' לאומית שרון : ליגה ילדים א' שרון וליגה ילדים א' פ"ת.
    ליגה ילדים א' לאומית ת"א : ליגה ילדים א' דן וליגה ילדים א' ת"א.
    ליגה ילדים א' לאומית מרכז : ליגה ילדים א' מרכז וליגה ילדים א' ירושלים.
    ליגה ילדים א' לאומית דרום : ליגה ילדים א' דרום וליגה ילדים א' נגב.בכבוד רב,

     נפתלי גושן     
רכז הליגות