אליפות המדינה לנערים א' לאומית,212

10:42 30/04/2012

30 אפריל 2012


לכבוד
ג.א.נ.,


הנדון: אליפות המדינה לנערים א' לאומית,212


הפועל נבון ירושלים – הפועל לב השרון
יום ראשון 06/05/12שעה 18:30 ירושלים
יום חמישי 10/05/12 שעה 19:00 בלב השרון

במידה ויהיה צורך במשחק שלישי הוא ייערך ביום רביעי 16/05/12 בשעה 18:30 בירושלים.בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות