תכנית חדשה לליגה ילדים ב' דן ב' , 101

16:15 22/11/2010
23 נובמבר 2010
לכבוד
קבוצות ילדים ב' דן ב'


ג.א.נ.,

הנדון : תכנית חדשה לליגה ילדים ב' דן ב', 101
(תוכנית מתוקנת)

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 8 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג':

סיבוב ב'
• מחזורים מס' 12-19 ייערכו כמתוכנן ע"פ ספר המשחקים.
• משחקי מחזור מס' 22 ייערכו ביום שני 14/03/11 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 21 ייערכו ביום חמישי 20/01/11 באותם המגרשים ובאותן השעות, למעט המשחק בין הפועל ת"א אוסישקין להפועל חולון תמר שייערך ביום שבת 22/01/11 בשעה 11:30 בבוקר.
• משחקי מחזור מס' 20 ייערכו ביום חמישי 13/01/11 באותם המגרשים ובאותן השעות.

סיבוב ג'
משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
המשחקים ייערכו בשני בתים: בית עליון בין 5 קבוצות ובית תחתון בין 3 קבוצות. כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב השלישי.
הבית העליון יהיה במבנה של סבוב אחד, הבית התחתון יהיה במבנה של שני סיבובים.

בית עליון (מקומות 5-1)

מחזור 23: יום שני 04/04/11
מקום 1 - חופשית
מקום 2 - מקום 5
מקום 3 - מקום 4-2-


מחזור 24: יום חמישי 07/04/11
מקום 5 - חופשית
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3

מחזור 25: יום שני 11/04/11
מקום 3 - חופשית
מקום 4 - מקום 2
מקום 5 - מקום 1

מחזור 26: יום חמישי 14/04/11
מקום 2 - חופשית
מקום 3 - מקום 1
מקום 4 - מקום 5

מחזור 27: יום חמישי 28/04/11
מקום 4 - חופשית
מקום 5- מקום 3
מקום 1 - מקום 2

בית תחתון (מקומות 8-6)

מחזור 23: יום שני 04/04/11 מחזור 26: יום חמישי 14/04/11
מקום 6 - חופשית
מקום 7 - מקום 8

מחזור 24: יום חמישי 07/04/11 מחזור 27: יום חמישי 28/04/11
חופשית - מקום 8
מקום 6 - מקום 7

מחזור 25: יום שני 11/04/11 מחזור 28: יום חמישי 05/05/11
מקום 7 - חופשית
מקום 8 - מקום 6

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות

העתק: איגוד השופטים
O:\עידית\נפתלי\ליגות\2010-11\ילדים\כללי\546-תכנית חדשה-ילדים ב.doc17 נובמבר 2010
לכבוד
קבוצות ילדים ב' דן ב'


ג.א.נ.,


הנדון : תכנית חדשה לליגה ילדים ב' דן ב', 101

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 8 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג':

סיבוב ב'
• מחזורים מס' 12-19 ייערכו כמתוכנן ע"פ ספר המשחקים.
• משחקי מחזור מס' 18 ייערכו ביום שני 14/03/11 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 17 ייערכו ביום חמישי 20/01/11 באותם המגרשים ובאותן השעות, למעט המשחק בין הפועל ת"א אוסישקין להפועל חולון תמר שייערך ביום שבת 22/01/11 בשעה 11:30 בבוקר.
• משחקי מחזור מס' 16 ייערכו ביום חמישי 13/01/11 באותם המגרשים ובאותן השעות.

סיבוב ג'
משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
המשחקים ייערכו בשני בתים: בית עליון בין 5 קבוצות ובית תחתון בין 3 קבוצות. כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב השלישי.
הבית העליון יהיה במבנה של סבוב אחד, הבית התחתון יהיה במבנה של שני סיבובים.

בית עליון (מקומות 5-1)

מחזור 23: יום שני 04/04/11
מקום 1 - חופשית
מקום 2 - מקום 5
מקום 3 - מקום 4
-2-


מחזור 24: יום חמישי 07/04/11
מקום 5 - חופשית
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3

מחזור 25: יום שני 11/04/11
מקום 3 - חופשית
מקום 4 - מקום 2
מקום 5 - מקום 1

מחזור 26: יום חמישי 14/04/11
מקום 2 - חופשית
מקום 3 - מקום 1
מקום 4 - מקום 5

מחזור 27: יום חמישי 28/04/11
מקום 4 - חופשית
מקום 5- מקום 3
מקום 1 - מקום 2

בית תחתון (מקומות 8-6)

מחזור 23: יום שני 04/04/11 מחזור 26: יום חמישי 14/04/11
מקום 6 - חופשית
מקום 7 - מקום 8

מחזור 24: יום חמישי 07/04/11 מחזור 27: יום חמישי 28/04/11
חופשית - מקום 8
מקום 6 - מקום 7

מחזור 25: יום שני 11/04/11 מחזור 28: יום חמישי 05/05/11
מקום 7 - חופשית
מקום 8 - מקום 6

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות

העתק: איגוד השופטים
O:\עידית\נפתלי\ליגות\2010-11\ילדים\כללי\546-תכנית חדשה-ילדים ב.doc