תקופת העברות ורישום שחקנים-על גברים

18:20 09/11/2006


                        09 נובמבר 2006
    
לכבוד

קבוצות ליגת-על גברים


ג.א.נ,


הנדון: תקופת ההעברות ורישום שחקנים - תזכורת

1.    תקופת ההעברות לקבוצות ליגת-על גברים לשחקנים ישראליים וזרים תסתיים ביום שישי 13/04/07 בשעה 12:00 בצהרים (48 שעות לפני פתיחת הסיבוב השלישי).

2.    בתקופת ההעברות תוכל כל קבוצה לקלוט בשורותיה שחקנים זרים וישראלים במסגרת 13 השחקנים שמותר לקבוצה לרשום בשורותיה.
במידה ובקבוצה רשומים כבר 13 שחקנים ניתן לבטל רישום שחקנים. במקרה זה יש להמציא לאיגוד אישור בכתב מהשחקן המבוטל והחזרת כרטיס השחקן שלו, שחקן ישראלי שכרטיסו בוטל יכול להירשם מחדש בקבוצתו, אך במקרה כזה לא תוכל הקבוצה לבטלו פעם נוספת.

3.    שחקן יכול לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות.

4.    בתקופת ההעברות תהא קבוצה רשאית גם לרשום בשורותיה שחקן חדש אשר לא רשום באותה עונה בכל קבוצה אחרת.

5.    שחקן שיועבר או יירשם בתקופת ההעברות יהיה רשאי לשחק בקבוצתו החדשה במחזור הקרוב להעברתו ובלבד שטופס ההעברה/הרשמה יומצא לאיגוד עד שעה 11:00 בבוקר ביום המשחק, ולשחקן יש מקום פנוי ברשימת 13 השחקנים של הקבוצה.

6.    בתקופת ההעברות ניתן להעביר מקבוצה לקבוצה גם שחקנים זרים. שחקן זר יכול לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות.


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות