קבוצות ליגה ארצית גברים צפון

10:17 05/06/2014


29 במאי 2014


לכבוד


קבוצות ליגה ארצית גברים צפון

ג.א.נ.,

הנדון: שיתוף האקדמיה לכדורסל בליגה ארצית

נבחרת האקדמיה לכדורסל תשתתף גם בעונת 2014/15 , כקבוצה ה-13 בליגה ארצית צפון
וזאת עפ"י תקנון איגוד הכדורסל כדלקמן:

א. רישום קבוצות האקדמיה בליגה כלשהי, ייעשה בתוספת לקבוצות הרשומות
באותה ליגה ולא על חשבון קבוצה כלשהי. צירוף הקבוצה לא ישפיע על מבנה
הליגות, כפי שייקבע ע"י וועדת הליגה והגביע מדי עונה.

ב. לקבוצות האקדמיה יהיו רשאים להירשם שחקנים שיאותרו על ידי האיגוד
ו/או מי מטעמו, אשר הושאלו אליהן מאגודותיהם (להלן: "קבוצת/אגודת האם").

ג. קבוצה האקדמיה תשחק במהלך הסדיר של ליגה ארצית צפון. תוצאות
משחקיה תיחשבנה כמו לכל קבוצה אחרת, אך נבחרת האקדמיה לא תוכל
לזכות בתואר כלשהו (אליפות או עליה לליגה לאומית), גם אם סיימו במקום
הראשון. כמו כן לא תרד קבוצת האקדמיה לליגה נמוכה יותר. היה וקבוצת
האקדמיה תסיים במקום הראשון, האלופה תוכרז כקבוצה שסיימה במקום השני
באותה ליגה; היה וקבוצת האקדמיה תסיים במקום האחרון, תרדנה ליגה
הקבוצות שהיו מעליה (בהתאם למספר היורדות באותה ליגה באותה עונה).
אותו עקרון ישמר גם אם קבוצת האקדמיה תסיים במקום לפני אחרון בליגה או
במקום שמוליך למשחקי המבחן לירידה לליגה א'.

ד. קבוצת האקדמיה לא תשחק במסגרת משחקי הגביע ו/או משחקי הגמר-סל
(אם וככל שיתקיימו משחקי גמר-סל בליגה בה השתתפה הקבוצה).

ה. קבוצת האקדמיה תקיים את משחקיה הביתיים באולם הי"א במכון וינגייט .


בכבוד רב,


נפתלי גושן,
רכז הליגות