זמן משחק בליגה לילדים

12:51 22/05/2008
26 מאי 2008

לכבוד
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
קבוצות ליגה ילדים א' לאומית
קבוצות ליגה ילדים א' מחוזית
קבוצות ליגה ילדים ב'


א.נ.,


הנדון: זמן המשחק בליגה לילדים

הנהלת איגוד הכדורסל, בישיבתה מיום 21/5/08, החליטה על שינוי בזמן המשחק בליגה לילדים א' וליגה לילדים ב'.

החל מעונת 2008/2009 ייערכו כל המשחקים כמו במשחק רגיל :

40 דקות = 4 רבעים של 10 דקות כל רבע, במקום 32 דקות כפי שהיה עד כה.

לפיכך, זמן הברוטו של משחק בליגה לילדים יהיה שעתיים ולא שעה וחצי ובכל מקרה בו ייקבעו שני משחקים בליגה לילדים באותו מגרש, ייערכו המשחקים בשעה 17:00 ו-19:00.
במגרש בו מתקיים רק משחק אחד תוכל הקבוצה המארחת לקבוע את שעת המשחק כפי שרשום בחוזר מס' 1 - משעה 17:00 ועד שעה 18:30.


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות