תכנית חדשה לליגה א' נשים חיפה,28

09:00 27/11/2011
23 נובמבר 2011
לכבוד
קבוצות ליגה א' נשים חיפה

ג.א.נ.,

הנדון : תכנית חדשה לליגה א' נשים חיפה, 28
בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 9 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג':

סיבוב ב'
• מחזורים מס' 12-17 ייערכו כמתוכנן ע"פ ספר המשחקים.
• משחקי מחזור מס' 22 ייערכו ביום חמישי 26/01/12 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 21 ייערכו ביום חמישי 19/01/12 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 20 ייערכו ביום שני 16/01/12 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 19 ייערכו ביום חמישי 12/01/12 באותם המגרשים ובאותן השעות.
• משחקי מחזור מס' 18 ייערכו ביום שלישי 06/03/12 באותם המגרשים ובאותן השעות.
תוכנית מעודכנת של הליגה נמצאת באתר האיגוד בפרק תוכניות משחקים.

סיבוב ג'
משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
המשחקים ייערכו בשני בתים: בית עליון בין 5 קבוצות ובית תחתון בין 4 קבוצות. כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב השלישי.
הבית העליון והבית התחתון יהיו במבנה של סבוב אחד.

בית עליון (מקומות 5-1)
מחזור 23: יום חמישי 29/03/12
מקום 1 - חופשית
מקום 2 - מקום 5
מקום 3 - מקום 4

מחזור 24: יום חמישי 05/04/12
מקום 5 - חופשית
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3

מחזור 25: יום שלישי 10/04/12
מקום 3 - חופשית
מקום 4 - מקום 2
מקום 5 - מקום 1

מחזור 26: יום חמישי 19/04/12
מקום 2 - חופשית
מקום 3 - מקום 1
מקום 4 - מקום 5

מחזור 27: יום רביעי 03/05/12
מקום 4 - חופשית
מקום 5- מקום 3
מקום 1 - מקום 2

בית תחתון (מקומות 9-6)

מחזור 23: יום חמישי 29/03/12
מקום 6 – מקום 9
מקום 7 - מקום 8

מחזור 24: יום חמישי 05/04/12
מקום 9 - מקום 8
מקום 6 - מקום 7

מחזור 25: יום חמישי 19/04/12
מקום 7 – מקום 9
מקום 8 - מקום 6
בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות