גמר סל-ארצית גברים-עליה לליגה לאומית

10:50 20/04/2006

                        
                                20 אפריל 2006
לכבוד

_______________

א.נ.,


הנדון: גמר-סל : ליגה ארצית גברים : עלייה לליגה לאומית

יום ראשון 23/4/06                שעה
הפועל בארי - הפועל יקנעם/מגידו        19:30

יום חמישי 27/4/06                שעה
הפועל יקנעם/מגידו - הפועל בארי        20:00על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת טלפונית או בפקס לאיגוד.

המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תזכה בגביע. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים בשיויון, לא תשוחק ההארכה והקבוצה אשר ניצחה במשחק האחר, תוכרז כמנצחת ותעלה לליגה לאומית.

על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת טלפונית או בפקס לאיגוד.

                            בכבוד רב,
                            
                            נפתלי גושן
                            רכז הליגות