צירוף קבוצה לליגה-תיקון לחוזר 10

09:52 05/02/2008

                        
                         05 פברואר 2008

לכבוד                          
קבוצות ליגה קט סל ב' דרום


ג.א.נ.,


הנדון: צירוף קבוצה לליגה: תיקון לחוזר מס' 10


קבוצת ביתר אשדוד (קבוצה מס' 2848) תשובץ בליגה קט סל ב' דרום
במקום אליצור אלון אשקלון שהתפרקה, החל מפתיחת סיבוב ב'
ב-12/2/08.
בכל מקום בתכנית המשחקים בה רשומה אליצור אלון אשקלון נא רשמו את ביתר אשדוד.
קבוצת ביתר אשדוד תקיים את משחקיה הביתיים באולם בי"ס מקיף ג'
באשדוד, בשעה 17:00.
כל משחקי קבוצת ביתר אשדוד בסיבוב א' ייקבעו כהפסדים טכניים
לביתר אשדוד.                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות