ביטול עקב גשם

12:02 14/01/2012

14 ינואר 2012איגוד הכדורסל מודיע בזאת כי כל המשחקים במגרשים הפתוחים ביום שבת

ה -14/01/12 מבוטלים עקב מזג האוויר.

המשחקים באולמות מתקיימים כרגיל.


בכבוד רב,

מזכירות
איגוד הכדורסל