סיבוב שלישי - נערות ב' חיפה

11:30 29/01/2007
                            
                                29 ינואר 2007

לכבוד                          

________________


א.נ.,הנדון : סיבוב שלישי - ליגה נערות ב' חיפה, 77


מחזור 15 : יום שלישי 13/2/07            שעה
מכבי קרית מוצקין - הפועל דלית אל כרמל        19:00
הפועל עירוני אעבלין - הפועל כבול            17:30
מכבי חיפה - הפועל כאוכב                 18:30
הפועל תמרה - חופשית

מחזור 16 : יום שלישי 20/2/07            שעה
חופשית - הפועל כאוכב
הפועל כבול - מכבי חיפה                18:00
הפועל דלית אל כרמל - הפועל עירוני אעבלין     18:00
הפועל תמרה - מכבי קרית מוצקין            18:00

מחזור 17 : יום שלישי 27/2/07            שעה
מכבי קרית מוצקין - חופשית
הפועל עירוני אעבלין - הפועל תמרה            17:00
מכבי חיפה - הפועל דלית אל כרמל              18:30
הפועל כאוכב - הפועל כבול                 18:00

מחזור 18 : יום שלישי 13/3/07            שעה
חופשית - הפועל כבול
הפועל דלית אל כרמל - הפועל כאוכב         18:00
הפועל תמרה - מכבי חיפה                18:00
מכבי קרית מוצקין - הפועל עירוני אעבלין        19:00
-2-


מחזור 19 : יום שלישי 20/3/07            שעה
הפועל עירוני אעבלין - חופשית
מכבי חיפה - מכבי קרית מוצקין            18:30    
הפועל כאוכב - הפועל תמרה                18:00
הפועל כבול - הפועל דלית אל כרמל            18:00

מחזור 20 : יום שלישי 27/3/07            שעה
חופשית - הפועל דלית אל כרמל
הפועל תמרה - הפועל כבול                18:00
מכבי קרית מוצקין - הפועל כאוכב            19:00
הפועל עירוני אעבלין - מכבי חיפה            17:30

מחזור 21 : יום שלישי 10/4/07            שעה
מכבי חיפה - חופשית
הפועל כאוכב - הפועל עירוני אעבלין            18:00
הפועל כבול - מכבי קרית מוצקין            18:00
הפועל דלית אל כרמל - הפועל תמרה        18:00
                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות