תכנית חדשה לליגה קט-סל ב' צפון : 146

00:00 17/12/2009
    

                                            14 דצמבר 2009

לכבוד
קבוצות קט-סל ב' צפון

א.נ.,


הנדון : תכנית חדשה לליגה קט-סל ב' צפון: 146

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 6 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ויש לקבוצות מספר קטן של משחקים, הרי עפ"י החלטת הועדה המקצועית של האיגוד תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג':

סיבוב ב'
•    מחזורים מס' 8-11 ייערכו כמתוכנן ע"פ ספר המשחקים.
•    משחקי מחזור מס' 14 ייערכו ביום שלישי 13/04/10 באותם המגרשים ובאותן השעות (המשחק בין הפועל קרית טבעון למכבי בני ביאליק ייערך ביום שבת 17/4/10 בשעה 11:30 בבוקר בטבעון).
•    משחקי מחזור מס' 13 ייערכו ביום שלישי 16/03/10 באותם המגרשים ובאותן השעות.
•    משחקי מחזור מס' 12 ייערכו ביום שלישי 02/02/10 באותם המגרשים ובאותן השעות (המשחק בין הפועל קרית טבעון למכבי כרמיאל ייערך ביום שבת 06/02/10 בשעה 11:30 בבוקר בטבעון).

סיבוב ג'
משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
המשחקים ייערכו בשני בתים: בית עליון בין 4 קבוצות ובית תחתון בין 4 קבוצות. כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב השלישי.

בית עליון (מקומות 1-4)

מחזור 15: יום שלישי 27/04/10
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3                                    
- 2 -


מחזור 16: יום שלישי 04/05/10
מקום 4 - מקום 3
מקום 1 - מקום 2


מחזור 17: יום ראשון 16/05/10
מקום 2 - מקום 4
מקום 3 - מקום 1


בית תחתון (מקומות 5-6)

מחזור 15: יום שלישי 27/04/10
מקום 5 - מקום 6


מחזור 16: יום שלישי 4/05/10
מקום 6 - מקום 5


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות