תכנית חדשה לליגה ילדות צפון-143

12:16 24/11/2004
                    
                                23 נובמבר 2004

לכבוד                     

קבוצות ליגה ילדות צפון

א.נ.,


הנדון : תכנית חדשה לליגה ילדות צפון: 143

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 6 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ומועצת ההימורים ומינהל הספורט במשרד החינוך נותנים הקצבות רק אם הקבוצות משחקות בליגה לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בארבעה סיבובים.
סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' כדלקמן:

סיבוב ב'
•    הפועל ריינה/נצרת - מכבי נצרת: יום שבת8/1/05 שעה 18:00
•    הפועל כאוכב - הפועל יפיע: יום שבת 8/1/05 שעה 17:00
•    הפועל אעבלין - הפועל כאוכב : יום שבת 15/1/05 שעה 17:30
•    מכבי נצרת - הפועל עירוני אעבלין : יום שבת 15/1/05 שעה 18:30
•    הפועל ריינה/נצרת - הפועל יפיע : יום שבת 15/1/05 שעה 18:00
•    הפועל כאוכב - הפועל עירוני אעבלין : יום שבת 22/1/05 שעה 17:00
•    הפועל אעבלין - הפועל ריינה/נצרת : יום שבת 22/1/05 שעה 17:30
•    מכבי נצרת - הפועל יפיע : יום שבת 22/1/05 שעה 18:30
•    הפועל כאוכב - הפועל ריינה/נצרת : יום שבת 29/1/05 שעה 17:00
•    הפעול אעבלין - מכבי נצרת : יום שבת 29/1/05 שעה 17:00
•    הפועל עירוני אעבלין - הפועל יפיע : יום שבת 29/1/05 שעה 19:00
•    הפועל ריינה/נצרת - הפועל עירוני אעבלין : יום שבת 5/2/05 שעה 18:00
•    הפועל כאוכב - מכבי נצרת : יום שבת 5/2/05 שעה 17:00
•    הפועל אעבלין - הפועל יפיע : יום שבת 5/2/05 שעה 17:30
•    הפועל עירוני אעבלין - הפועל אעבלין : יום שבת 12/2/05 שעה 17:30


סיבוב ג' וסיבוב ד'
תכנית חדשה ל-2 סיבובים נוספים.

                


-2-


מחזור 1 : יום שבת 19/2/05         שעה מחזור 6 : יום שבת 26/3/05 שעה
הפועל כאוכב - הפועל עירוני אעבלין     17:00                 17:30
מכבי נצרת - הפועל ריינה/נצרת    18:30                 18:00
הפועל אעבלין - הפועל יפיע        17:30             (24/3/05) 17:30

מחזור 2 : יום שבת 26/2/05         שעה מחזור 7 : יום שבת 2/4/05 שעה
הפועל עירוני אעבלין - הפועל יפיע    17:30             (31/3/05) 17:30     
הפועל ריינה/נצרת - הפועל אעבלין    18:00                 17:30    
הפועל כאוכב - מכבי נצרת        17:00 18:30

מחזור 3 : יום שבת 5/3/05         שעה מחזור 8 : יום שבת 9/4/05 שעה
מכבי נצרת - הפועל עירוני אעבלין    17:30 17:30
הפועל אעבלין - הפועל כאוכב        17:30 17:00
הפועל יפיע - הפועל ריינה/נצרת    17:30 (3/3/05) 18:00

מחזור 4 : יום שבת 12/3/05          שעה מחזור 9 : יום שבת 16/4/05 שעה
הפועל עירוני אעבלין - הפועל ריינה/נצרת 17:30             18:00
הפועל כאוכב - הפועל יפיע 17:00 (14/4/05) 17:30
מכבי נצרת - הפועל אעבלין 18:30 17:30

מחזור 5 : יום שבת 19/3/05         שעה מחזור 10 : יום חמישי 21/4/05 שעה
הפועל אעבלין - הפועל עירוני אעבלין    17:30                 17:30
הפועל יפיע - מכבי נצרת         17:30 (17/3/05)         18:30
הפועל ריינה/נצרת - הפועל כאוכב    18:00 17:00
                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות