ליגה לאומית גברים - תקופת העברות ורישום שחקנים

16:34 24/11/2005


                        24 נובמבר 2005
    
לכבוד

קבוצות ליגה לאומית גברים


ג.א.נ,


הנדון: תקופת ההעברות הנוספת ורישום שחקנים - תזכורת

1.    תקופת ההעברות הנוספת החלה ביום רביעי 23/11/05 (לאחר מחזור 5) ותסתיים ביום שלישי 31/1/06 בשעה 14:00 בצהרים (פתיחת סיבוב ב').

2.    בתקופת ההעברות הנוספת תוכל כל קבוצה לקלוט בשורותיה עד שני שחקנים ישראליים בלבד, וזאת במסגרת 13 השחקנים שמותר לקבוצה לרשום בשורותיה.
    במידה ובקבוצה רשומים כבר 13 שחקנים ניתן לבטל רישום שחקנים. במקרה זה יש להמציא לאיגוד אישור בכתב מהשחקן המבוטל והחזרת כרטיס השחקן שלו.

3.    שחקן יכול לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת.

4.    בתקופת ההעברות הנוספת תהא קבוצה רשאית גם לרשום בשורותיה שחקן חדש אשר לא רשום באותה עונה בכל קבוצה אחרת, ורישומו יבוא במסגרת מכסת ההעברות המותרת.

5.    שחקן שיועבר או יירשם בתקופת ההעברות הנוספת יהיה רשאי לשחק בקבוצתו החדשה במחזור הקרוב להעברתו ובלבד שטופס ההעברה/הרשמה יומצא לאיגוד עד 5 ימים לפני מועד המשחק (עד יום חמישי בשבוע) , ולשחקן יש מקום פנוי ברשימת 13 השחקנים של הקבוצה.

6.    בתקופת ההעברות הנוספת ניתן להעביר מקבוצה לקבוצה גם שחקנים זרים הרשומים בישראל. שחקן זר יכול לעבור פעם אחת בלבד בתקופת ההעברות הנוספת.

7.    המועד האחרון להחלפת זרים (רישום שחקן זר חדש שלא רשום בישראל וביטול זר קודם) הוא יום שלישי 21/3/06 (חמישה מחזורים לפני סיום הליגה הסדירה).                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות