נערות א' דרום - שינוי קבוצות בליגה

09:41 12/10/2008


                             12 אוקטובר 2008
לכבוד

קבוצות ליגה נערות א' דרום, 106ג.א.נ.,


הנדון: שינוי קבוצות בליגה

קבוצת אליצור נוה דוד רמלה (קבוצה מס' 3232) תשובץ בליגה נערות א' דרום במקום אליצור בית שמש שהתפרקה.
בכל מקום בתוכנית המשחקים בה רשומה אליצור בית שמש נא רשמו את אליצור נוה דוד רמלה.
קבוצת אליצור נוה דוד רמלה תקיים את משחקיה הביתיים באולם ברח' דוד רזיאל 3, רמלה, בשעה 19:00.

                                    בכבוד רב,

                                    נפתלי גושן
                                    רכז הליגות