מבחני מיון לשנתון 1998

12:37 11/12/2011


לכבוד 27 נובמבר 2011
מנהלי מחלקת הנוער באגודות


א.ג.נ.,

הנדון: הקמת מסגרות – " טרום קדטים ילידי 1998"

בחודש דצמבר 2011 יתקיימו מבדקים לשחקנים לנבחרת טרום קדטים ילידי 1998
ב-6 מרכזים בכל בארץ.

הנכם מתבקשים לשלוח למבדקים אך ורק את השחקנים המתאימים ובעלי פוטנציאל
ביותר בשנתון זה ( 1998 ) .יש לשלוח שחקנים מוכשרים ובנוסף גבוהים.

שחקן אשר לא יגע לאימון כפי שנקבע והובא לידיעתו, יוזמן לעמוד בפני ועדת משמעת
של איגוד הכדורסל

להלן פרטי המרכזים בהם יתקיימו המבדקים:

יום תאריך שעה אולם כתובת
1 שבת 17/12/11 10.00-12.00 אולם נתניה מכון וינגייט, נתניה
2 שבת 17/12/11 12.00-14.00 זיסמן דרך כביש הטייסים,ר"ג
3 שבת 17/12/11 10.30-12.30 חיפה הביכורים 19,הכרמל –חיפה (בית מכבי)
4 שבת 17/12/11 14.00-16.00 בית מכבי ראשל"צ, רח' גולדה מאיר
5 שישי 30/12/11 15.30-17.30 משגב קיבוץ משגב
6 שבת 17/12/11 10.00-12.00 אוניברסיטת
בן גוריון באר שבע

אנא הודיעו לשחקנים להגיע 45 דקות לפני המועד הנקוב למבדקים.

על השחקנים להצטייד בגופיית אימון ( בהיר וכהה ),מכנס אימון, בקבוק שתייה,
מגבת וכדורסל אישי.


ב ב ר כ ה ,

יעקב בן שושן
מנכ"ל