ביטול עקב שלג

12:13 08/01/2015

08 ינואר 2015איגוד הכדורסל מודיע בזאת כי משחקים באיזור ירושלים, מטה יהודה צפת ורמת הגולן כולל

משחקי החוץ של קבוצות ירושלים צפת מטה יהודה ורמת הגולן מבוטלים.בכבוד רב,

מזכירות
איגוד הכדורסל