גמר - גביע האיגוד לליגה ב', 185

09:12 09/03/2010


                        

                                       04 מרץ 2010

לכבוד                 

_____________


ג.א.נ.,

הנדון: גמר - גביע האיגוד לליגה ב', 185
                        
יום שני 26/04/10                 שעה
אליצור ירושלים - הפועל גן שמואל            20:30

יום חמישי 29/04/10                    שעה
הפועל גן שמואל - אליצור ירושלים            20:30


    המשחקים ייערכו בשיטת משחקי בית וחוץ והמנצחת בסיכום שני המשחקים תזכה בגביע. המנצחת בסיכום שני המשחקים היא הקבוצה אשר ניצחה בהפרש גבוה יותר בסיכום שני המשחקים. היו ההפרשים זהים בסיכום שני המשחקים, תשוחק ההארכה במשחק השני בין שתי הקבוצות עד להכרעה. הסתיים אחד מהמשחקים בשיויון, לא תשוחק ההארכה והקבוצה אשר ניצחה במשחק האחר, תוכרז כמנצחת ותזכה בגביע.

    על הקבוצה המנצחת להודיע את תוצאת המשחק למחרת טלפונית או בפקס לאיגוד.

    טקס הסיום וחלוקת הגביע והמדליות ייערך ביום חמישי 29/04/10 לאחר סיום המשחק בגן שמואל.


                                        בכבוד רב,
    
                                        נפתלי גושן
                                        רכז הליגות