ליגות קט-סל : חוקה ותקנון

12:06 21/04/2005
        

                    
                            20 אפריל 2005


לכבוד                         

יו"ר אגודות הכדורסלשלום רב,


הנדון : ליגות הקט-סל

יו"ר הועדה המקצועית של איגוד הכדורסל - מר איתן רוב, ביקש ממני לעמוד בראש צוות לבדיקת נושא הליגות לקט-סל והליגות האזוריות.

הצוות קיים מספר מפגשים עם גורמים העוסקים בליגות הקט-סל, והמליץ על עדכון ושינוי במספר סעיפים משמעותיים בתקנון.

השינויים האלה יעניקו אפשרויות מקצועיות משמעותיות וגמישות נרחבת בהיבטים מקצועיים וטכניים.

אני בטוח כי המלצות הצוות, אשר אושרו בהנהלת האיגוד (עדכון בחוקה), כמו המלצות נוספות יקלו עליכם העוסקים בדבר ויהיו בסופו של דבר לטובת ענף הכדורסל שאנו שוקדים כל העת להתפתחותו וקידומו, במיוחד בקרב השחקנים הצעירים.                        בכבוד רב,

                        יורם חרוש, מאמן ראשי,

                        נבחרות צעירות גברים

                            


                                                     
תקנון וחוקת הליגה לקט-סל
         (תקף החל מעונת 2005/2006)    
        

    מועדי משחקים
משחקי הליגה לקט-סל ייערכו בימי שישי, שבת או שלישי, בהתאם לבחירת
הקבוצה ע"ג טופס ההרשמה.
השעות תהיינה כמפורט להלן :
•    בימי שישי החל מהשעה 16:00 ועד השעה 17:30
•    בימי שלישי החל מהשעה 17:00 ועד השעה 18:30
•    בימי שבת החל מהשעה 10:00 בבוקר ועד השעה 12:00
בצהרים והחל מהשעה 16:00 ועד השעה 18:30

    הרשמות
נוהלי ההרשמות בליגה לקט-סל כאמור בתקנון איגוד הכדורסל בנושא הרשמת
שחקנים : שחקנים שסיימו את גיל הקט-סל יועברו אוטומטית לקבוצה בגיל
המתאים באגודתם, ורישומם באיגוד הכדורסל יהיה תקף וחוקי.

מבנה הליגות
הליגה לקט-סל תחולק לאזורים, כאשר השיבוץ ייעשה לפי חלוקה גיאוגרפית
על מנת למנוע נסיעות מרוחקות של הקבוצות.

שיפוט
במידה ולא הופיע שופט רשמי, חייבות הקבוצות לקיים את המשחק בשיפוט
נציגי הקבוצה , כאמור בתקנון איגוד הכדורסל.

נוהלי התנהגות
בתחילת המשחק ובסיומו מסתדרים כל השחקנים (כולל שחקני ספסל) על קו
העונשין ולפי הוראת השופט רצים למרכז המגרש ולוחצים ידיים. פעולה זו תחזור
גם בסיום המשחק.
בליגה לקט-סל תהיה הקפדה מיוחדת על ההתנהגות הספורטיבית של המאמנים,
העסקנים והשחקנים.

-2-


חוקת המשחקים
חוקת המשחקים תהיה בהתאם לחוקת הכדורסל של פיב"א בשינויים הבאים :

1. שדה המשחק
מידות השדה המינימליות הן 18 מטר אורך ו-12 מטר רוחב. מידות שדה המשחק המקסימליות הן במידות מגרש כדורסל רגיל, 26 מטר אורך ו-14 מטר רוחב. במידה ומשתמשים בסלים ניידים כאשר המרחק בינם ובין הרוחב גדל, יש לסמן קו רוחב במרחק 1.20 מטר מקו אנכי היורד מהלוח. יש לסמן סימון נוסף לגבי מרחק קו העונשין מהסל - המרחק הוא 3.60 מטר מהסל. שוליים מינימליים - 2 מטר לאורך המגרש ו-3 מטר לרוחב המגרש.

2. לוחות הסל
מידות הלוח הן : 1.20 מטר הדפנות האופקיות, 0.90 מטר בדפנות האנכיות, על הלוח יש לסמן מלבן שמידותיו החיצוניות הן- 60 X 40 ס"מ. קו הסימון התחתון יהיה במרחק של 15 ס"מ בקצה התחתון של הלוח.

3. גובה הסל
הטבעות תהיינה מותקנות אופקית 2.60 מטר מעל הריצפה.

4. טבעות הסלים
הקוטר הפנימי של הטבעת צריך להיות 45 ס"מ, הטבעות חייבות להיות מברזל עגול בעובי 20 מ"מ, אורך הרשת 40 ס"מ.

5. הכדור
היקף הכדור 72X68 ס"מ, משקלו 500-400 גרם.

6. טופס המשחק וזכות השתתפות במשחק
כל קבוצה תוכל לרשום בטופס המשחק 14 שחקנים . כל שחקן חייב לשחק לפחות רבע אחד שלם של המשחק. אין חובה לשחקן לנוח רבע אחד. אין חובה לרשום בטופס ולשתף 10 שחקנים.
בצד שמאל של טופס המשחק יהיה סימון מיוחד אותו על הרשם לסמן בעת כניסת שחקן לשדה המשחק. במידה וקבוצה מפרה את הוראת שיתוף השחקן על השופט לציין זאת בדו"ח השיפוט שלו.

7. זמן משחק
המשחק ייערך בארבעה רבעים של 8 דקות כל רבע. ההפסקה לאחר הרבע השני תהיה 5 דקות. ההפסקות לאחר הרבע הראשון והשלישי תהיינה בנות 2 דקות.
-3-


8. הארכת המשחק
הארכת המשחק תהיה בת 4 דקות.

9. חוק שלוש השניות
לשחקן אסור להישאר יותר משלוש שניות באזור ההגבלה של הסל בהיות הכדור בשליטת קבוצתו (החוק הוא באותה המתכונת ע"פ חוקת הכדורסל).

10. חוק מחצית המגרש
חוק מחצית המגרש קיים בקט-סל, באותה מתכונת ע"פ חוקת הכדורסל.

11. חוק 8 השניות
חוק 8 השניות קיים בקט-סל, באותה מתכונת ע"פ חוקת הכדורסל.

12. חוק שלוש הנקודות
החוק המאשר סל שלוש נקודות מזריקה ממרחק של מעל 6.25 מטר, אינו קיים בקט-סל ובמגרשי קט-סל אין צורך לסמן את הקשת במרחק 6.25 מטר.

13. חוק 24 השניות
חוק 24 השניות קיים בקט-סל, באותה מתכונת ע"פ חוקת הכדורסל.

14. חוק עבירות קבוצתיות
לאחר שקבוצה ביצעה ארבע עבירות שחקן קבוצתיות ברבע אחד, הרי כל העבירות האישיות הנוספות, שתבוצענה במגרש לאחר מכן, תענשנה בשתי קליעות עונשין. ברבע הבא תחל ספירת העבירות מחדש.

15. זריקת עונשין נוספת לאחר שנכבש סל
חוק זה יהיה תקף בקט-סל ע"פ חוקת הכדורסל.

16. עבירות בלתי ספורטיבית : טכניות ופסילה
חוק זה יהיה תקף בקט-סל ע"פ חוקת הכדורסל.

17. תלבושת הקבוצה
קבוצה רשאית לשתף שחקנים עם גופיות ממוספרות גם במספרים 31 עד 35, 41 עד 45, 51 עד 55, בנוסף למספרים 4-15.

-4-


18. שמירה אישית
א.    השמירה תבוצע רק ממחצית המגרש של הקבוצה המגינה. לאורך כל דקות המשחק (הבהרה: גם בשלוש הדקות האחרונות של המשחק ובהארכה).
ב.     הבהרה : מרגע השתלטות קבוצת ההגנה על הכדור, ינועו כל שחקני ההתקפה לאחור לעבר מחצית המגרש שלהם וזאת מבלי לבצע פעולות הגנה כלשהן.
ג.     יש להקפיד על עמדה של שחקן מול שחקן. עם זאת, יש לאפשר שמירה נסוגה בהתאם למיקומו של הכדור במגרש אך בטווח שאינו עולה על 2 מטר.
ד.    במקרה של "בידוד" שחקן התקפה למהלך של "אחד על אחד" (OPEN""), תותר שמירה נסוגה יותר של יתר השחקנים ע"פ עקרונות עזרה בשמירה אישית.
ה.    מותר להחליף שמירה במידה והשחקן התוקף עובר את השחקן השומר עליו.
ו.    במקרה של הפרת עקרונות השמירה הנ"ל ינהג השופט כדלקמן :
•    הסבר לשחקן/נים ולמאמן הקבוצה.
•    אזהרת מאמן הקבוצה.
•    עבירה טכנית למאמן הקבוצה.


19. שינוי שעת משחק
ניתן יהיה לשנות שעת משחק בהסכמת שתי קבוצות גם ביום המשחק עד שעה 11:00 בבוקר, וזאת ישירות מול מנהל האזור של איגוד השופטים.

20. שינוי מועד משחק
ניתן יהיה לשנות מועד משחק בהתאם לקריטריונים הקבועים בתקנון האיגוד (הסכמת שתי הקבוצות, טיול בי"ס וכד') עד 24 שעות לפני המשחק , וזאת ישירות מול מנהל האזור של איגוד השופטים.
במקרה של דחיית משחק בהסכמת שתי הקבוצות, המועד החדש יהיה עד המחזור הבא של אותה ליגה.
במקרה של דחיית משחק עקב טיול בי"ס, המועד החדש יקבע ע"י ועדת הליגה והגביע.
בכל מקרה לא ניתן יהיה לדחות משחק בהסכמת שתי הקבוצות במחזור האחרון של סיבוב א' ובמחזור האחרון של העונה.