תכנית חדשה לליגה ילדים ב' נתניה

15:47 29/11/2006
    
                                26 נובמבר 2006
לכבוד

קבוצות ליגה ילדים ב' נתניה


א.נ.,

הנדון : תכנית חדשה לליגה ילדים ב' נתניה, 103

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 8 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר וע"פ החלטת הועדה המקצועית של האיגוד הקבוצות צריכות לשחק לפחות 18 משחקים, הרי ע"פ פרק 28 א' בתקנון משחקי האליפות תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג' :

סיבוב ב'
•    מחזור מס' 10 ייערך כמתוכנן ביום חמישי 8/2/07
•    מחזור מס' 11 ייערך כמתוכנן ביום חמישי 15/2/07
•    מחזור מס' 12 ייערך כמתוכנן ביום חמישי 22/2/07
•     מחזור מס' 13 יוקדם וייערך ביום חמישי 4/1/07
•    מחזור מס' 14 יוקדם וייערך ביום חמישי 11/1/07
•    מחזור מס' 15 יוקדם וייערך ביום חמישי 18/1/07
•    מחזור מס' 16 יוקדם וייערך ביום חמישי 25/1/07
•    מחזור מס' 17 יוקדם וייערך ביום שני 29/1/07
•    מחזור מס' 18 יוקדם וייערך ביום חמישי 1/2/07

כל המשחקים ייערכו באותם המגרשים ובאותן השעות.

סיבוב ג'

מחזור 19 : יום חמישי 15/3/07
מקום 2 - מקום 7
מקום 3 - מקום 6
מקום 4 - מקום 5
מקום 1 - מקום 8

מחזור 20 : יום שני 19/3/07
מקום 8 - מקום 5
מקום 6 - מקום 4
מקום 7 - מקום 3
מקום 1 - מקום 2


-2-


מחזור 21 : יום חמישי 22/3/07
מקום 2 - מקום 8
מקום 3 - מקום 1
מקום 4 - מקום 7
מקום 5 - מקום 6

מחזור 22 : יום חמישי 29/3/07
מקום 8 - מקום 6
מקום 7 - מקום 5
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3

מחזור 23 : יום חמישי 12/4/07
מקום 3 - מקום 8
מקום 4 - מקום 2
מקום 5 - מקום 1
מקום 6 - מקום 7

מחזור 24 : יום חמישי 19/4/07
מקום 8 - מקום 7
מקום 1 - מקום 6
מקום 2 - מקום 5
מקום 3 - מקום 4

מחזור 25 : יום חמישי 26/4/07
מקום 4 - מקום 8
מקום 5 - מקום 3
מקום 6 - מקום 2
מקום 7 - מקום 1                                בכבוד רב,
                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות

העתק : איגוד השופטים