על-נשים : מספור תלבושת הקבוצה

15:17 24/08/2005

                        
                                24 אוגוסט 2005


לכבוד                         

קבוצות ליגת-על נשיםא.נ.,

        הנדון : מספור תלבושת הקבוצה

בהתאם להחלטת הנהלת איגוד הכדורסל שהועברה אליכם עוד לפני מספר חודשים מחוייבות הקבוצות בליגת-על נשים להדפיס על גב החולצות מעל מספר השחקנית גם את שם משפחתה של השחקנית בעברית.

ע"פ התקנון רשאית כל קבוצה לרשום באיגוד 15 שחקניות ובטופס המשחק 12 שחקניות, כך שלכל שחקנית תהיה גופיה אישית עם שמה עליה.

מאחר וע"פ תקנון פיב"א המספרים הרשמיים המותרים למשחק הם 4-15 (12 מספרים בלבד) הרי קבוצה שתרשום באיגוד יותר מ-12 שחקניות תהיה רשאית לתת לשחקניות הנוספות גם גופיות במספרים 21, 22, 23, 24 או 25.

קבוצה שתרשום באיגוד רק 12 שחקניות לא תוכל לרשום שחקנית במספר חריג ותהיה מחוייבת לשחק רק עם גופיות מ-4 ועד 15.


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות


העתק : מר ירמי אולמרט - יו"ר האיגוד
מר יהודה שקמה - מזכ"ל האיגוד
מר יעקב סנדלר - יו"ר איגוד השופטים
מר אבי סגל - מזכיר איגוד השופטים