גמר סל - ליגה לאומית(2)

12:48 01/05/2014


לכבוד
1 במאי 2014

____________

____________
א.ג.נ.,
הנדון: גמר סל - ליגה לאומית(2)

גמר

הפועל נהריה-הפועל עפולה

יום שבת 3.5.14 בשעה 20.30 בנהריה
יום רביעי 7.5.14 בשעה 19.40 בעפולה
יום שבת 10.5.14 בשעה 20.30 בנהריה
יום רביעי 14.5.14 בשעה 19.40 בעפולה (אם יהיה צורך)
יום שבת 17.5.14 בשעה 20.30 בנהריה (אם יהיה צורך)

• ייתכנו שינויים בימים ובשעות עקב שידורי הטלוויזיה.בכבוד רב

נפתלי גושן
רכז הליגות