שנוי קבוצה בליגה נערים ארצית מרכז

17:11 13/07/2004
    
                        
                                5 יולי 2004

לכבוד

קבוצות ליגה נערים ארצית מרכז


א.נ.,הנדון: שינוי קבוצה בליגה נערים ארצית מרכז


קבוצת הפועל מטה יהודה הודיעה על אי השתתפותה בליגה.

במקום הפועל מטה יהודה תשחק בליגה זו קבוצת הפועל סהר חולון.


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגותF:\עידית\נפתלי\מכתבים\2004-05\שיבוצים\408.DOC