תכנית חדשה לליגה קט-סל א', ירושלים ב'

09:31 17/12/2009
    
                                        14 דצמבר 2009
לכבוד

קבוצות קט-סל א' - ירושלים ב'

א.נ.,


הנדון : תכנית חדשה לליגה קט-סל א', ירושלים ב'

בעקבות פירוק קבוצות נותרו בליגה רק 8 קבוצות.
הליגה תוכננה לשני סיבובים אך מאחר ויש לקבוצות מספר קטן של משחקים, הרי עפ"י החלטת הועדה המקצועית של האיגוד תשונה תכנית הליגה והליגה תתנהל בשלושה סיבובים. סיבוב א' יערך כמתוכנן ויהיו שינויים בסיבוב ב' ותכנית חדשה לסיבוב ג':

סיבוב ב'
•    מחזורים מס' 8-12 ייערכו כמתוכנן ע"פ ספר המשחקים.
•    משחקי מחזור מס' 14 ייערכו ביום שלישי 6/4/10 באותם המגרשים ובאותן השעות.
•    משחקי מחזור מס' 13 ייערכו ביום שלישי 26/1/10 באותם המגרשים ובאותן השעות.


סיבוב ג'
משחקי סיבוב ג' ייערכו בסיבוב אחד ללא גומלין.
המשחקים ייערכו בשני בתים: בית עליון בין 4 קבוצות ובית תחתון בין 2 קבוצות. כל הקבוצות גוררות עימן את כל התוצאות והנקודות של סיבוב א' וסיבוב ב' לסיבוב השלישי.

בית עליון (מקומות 1-4)

מחזור 15: יום שלישי 27/4/10
מקום 1 - מקום 4
מקום 2 - מקום 3


                                    
- 2 -


מחזור 16: יום שלישי 4/5/10
מקום 4 - מקום 3
מקום 1 - מקום 2


מחזור 17: יום שלישי 11/5/10
מקום 2 - מקום 4
מקום 3 - מקום 1


בית תחתון (מקומות 5-6)

מחזור 15: יום שלישי 27/4/10
מקום 6 - מקום 5


מחזור 16: יום שלישי 11/5/10
מקום 5 - מקום 6


                                בכבוד רב,

                                נפתלי גושן
                                רכז הליגות