תוכנית משחקי המכביה

00:00 10/06/2009
                    
            הנדון: תוכנית משחקי המכביה - תוכנית מתוקנת

רצ"ב תוכנית המשחקים למכביה ה-18 (תוכנית מתוקנת עקב פרישת נבחרת רוסיה - נשים).

בית א'
יום שלישי 14/07/09
ישראל - חופשית    
גרמניה - קנדה        שעה 15:00 אולם לב הפארק
יוון - ברזיל        שעה 16:00 אולם אביב

יום רביעי 15/07/09
חופשית - ברזיל    
קנדה - יוון        שעה 16:00 אלם מטרווסט
ישראל - גרמניה    שעה 20:00 אולם מטרווסט

יום חמישי 16/07/09
גרמניה - חופשית
יוון - ישראל        שעה 18:00 אולם אביב
ברזיל - קנדה        שעה 20:00 אולם אביב

                                        .../2- 2 -

יום ראשון 19/07/09
חופשית - קנדה
ישראל - ברזיל    שעה 20:00 אולם אביב    
גרמניה - יוון        שעה 15:00 אולם לב הפארק

יום שני 20/07/09
יוון - חופשית
ברזיל - גרמניה    שעה 16:00 אולם אביב
קנדה - ישראל        שעה 18:00 אולם מטרווסט

בית ב'
יום שלישי 14/07/09
צרפת - חופשית
ארה"ב - מקסיקו    שעה 20:00 אולם אביב
רוסיה - ארגנטינה    שעה 18:00 אולם אביב

יום רביעי 15/07/09
חופשית - ארגנטינה
מקסיקו - רוסיה    שעה 20:00 אולם לב הפארק
צרפת - ארה"ב    שעה 18:00 אולם מטרווסט

יום חמישי 16/07/09
ארה"ב - חופשית
רוסיה - צרפת        שעה 16:00 אולם אביב
ארגנטינה - מקסיקו    שעה 18:00 אולם לב הפארק

יום ראשון 19/07/09
חופשית - מקסיקו
צרפת - ארגנטינה    שעה 16:00 אולם אביב
ארה"ב - רוסיה    שעה 18:00 אולם אביב

יום שני 20/07/09
רוסיה - חופשית
ארגנטינה - ארה"ב    שעה 16:00 אולם מטרווסט
מקסיקו - צרפת    שעה 20:00 אולם מטרווסט

                                        .../3

-    3 -

חצי גמר
יום שלישי 21/07/09
מקום 2 בית א' - מקום 1 בית ב'    שעה 16:00 אולם מטרווסט
מקום 1 בית א' - מקום 2 בית ב'    שעה 18:00 אולם מטרווסט

בית 5-8 - יום שלישי 21/07/09
מקום 3 בית א' - מקום 4 בית ב'    שעה 15:00 אולם לב הפארק
מקום 3 בית ב' - מקום 4 בית א'    שעה 17:00 אולם לב הפארק

מקום 9-10 - יום שלישי 21/07/09
מקום 5 בית א' - מקום 5 בית ב'    שעה 14:00 אולם אביב


גמרים
יום רביעי 22/07/09
מקום 7-8        שעה 16:00 אולם אביב
מקום 5-6        שעה 18:00 אולם אביב
מקום 3-4        שעה 16:30 אולם מטרווסט
מקום 1-2        שעה 19:00 אולם מטרווסט

נשים

שלוש קבוצות - ליגה בת 2 סיבובים + משחק גמר

יום שלישי 14/07/09
קנדה - ארה"ב        שעה 17:00 אולם לב הפארק

יום רביעי 15/07/09
ישראל - קנדה        שעה 18:00 אולם לב הפארק

יום חמישי 16/07/09
ארה"ב - ישראל    שעה 20:00 אולם לב הפארק

יום שישי 17/07/09
קנדה - ארה"ב     שעה 16:00 אולם לב הפארק
                                    .../4


-    4 -


יום ראשון 19/07/09
ישראל - קנדה            שעה 17:00 אולם לב הפארק

יום שני 20/07/09    
ארה"ב - ישראל         שעה 18:00 אולם לב הפארק

גמר: מקום 1-2 - יום שלישי 21/07/09 שעה 20:30 אולם מטרווסט    


וותיקים

יום שלישי 14/07/09
קנדה - חופשית
ארה"ב - ארגנטינה    שעה 18:00 אולם מטרווסט
ישראל - אוסטרליה    שעה 20:00 אולם מטרווסט
ברזיל - בריטניה    שעה 16:00 אולם מטרווסט    

יום רביעי 15/07/09
חופשית - בריטניה
ארגנטינה - ברזיל    שעה 16:00 אולם לב הפארק
אוסטרליה - ארה"ב    שעה 16:00 אולם אביב
קנדה - ישראל        שעה 18:00 אולם אביב

יום חמישי 16/07/09
ישראל - חופשית
ארה"ב - קנדה        שעה 17:00 אולם מטרווסט
ברזיל - אוסטרליה    שעה 15:00 אולם מטרווסט
בריטניה - ארגנטינה    שעה 16:00 אולם לב הפארק

יום שישי 17/07/09
חופשית - ארגנטינה
אוסטרליה - בריטניה    שעה 14:00 אולם לב הפארק
קנדה - ברזיל        שעה 14:00 אולם מטרווסט
ישראל - ארה"ב    שעה 16:00 אולם מטרווסט


                                        .../5

-    5 -

יום ראשון 19/07/09
ארה"ב - חופשית
ברזיל - ישראל        שעה 18:00 אולם מטרווסט
בריטניה - קנדה        שעה 20:00 אולם מטרווסט
ארגנטינה - אוסטרליה        שעה 16:00 אולם מטרווסט

יום שני 20/07/09
חופשית - אוסטרליה
קנדה - ארגנטינה        שעה 16:00 אולם לב הפארק
ישראל - בריטניה        שעה 18:00 אולם אביב
ארה"ב - ברזיל        שעה 20:00 אולם לב הפארק

יום שלישי 21/07/09
ברזיל - חופשית
בריטניה - ארה"ב        שעה 16:00 אולם אביב
ארגנטינה - ישראל        שעה 20:00 אולם אביב
אוסטרליה - קנדה        שעה 18:00 אולם אביב

משחקי דירוג - יום רביעי 22/07/09
מקום 5-6            שעה 16:00 אולם לב הפארק
מקום 3-4            שעה 18:00 אולם לב הפארק
מקום 1-2            שעה 21:00 אולם מטרווסט                                    בכבוד רב,

                                    נפתלי גושן,
                                    רכז הליגות

                        

ריכוז משחקים לפי ימים

יום שלישי 14/07/09 - 8 משחקים
3 משחקים באביב:          16:00, 18:00, 20:00
3 משחקים במטרווסט:     16:00, 18:00, 20:00
2 משחקים בלב הפארק:     15:00, 17:00

יום רביעי 15/07/09 - 8 משחקים
2 משחקים באביב:          16:00, 18:00
3 משחקים במטרווסט:     16:00, 18:00, 20:00
3 משחקים בלב הפארק:     16:00, 18:00, 20:00

יום חמישי 16/07/09 - 8 משחקים
3 משחקים באביב:           16:00, 18:00, 20:00
2 משחקים במטרווסט:     15:00, 17:00
3 משחקים בלב הפארק:     16:00, 18:00, 20:00

יום שישי 17/07/09 - 4 משחקים
2 משחקים במטרווסט:     14:00, 16:00
2 משחקים בלב הפארק: 14:00, 16:00

יום ראשון 19/07/09 - 8 משחקים
3 משחקים באביב:          16:00, 18:00, 20:00
3 משחקים במטרווסט:     16:00, 18:00, 20:00
2 משחקים בלב הפארק:     15:00, 17:00

יום שני 20/07/09 - 8 משחקים
2 משחקים באביב:          16:00, 18:00
3 משחקים במטרווסט:     16:00, 18:00, 20:00
3 משחקים בלב הפארק:     16:00, 18:00, 20:00

יום שלישי 21/07/09 - 9 משחקים
4 משחקים באביב:      14:00, 16:00, 18:00, 20:00
3 משחקים במטרווסט:     16:00, 18:00, 20:30
2 משחקים בלב הפארק:     15:00, 17:00

יום רביעי 22/07/09 - 7 משחקים
2 משחקים באביב:      16:00, 18:00
3 משחקים במטרווסט:     16:30, 19:00, 21:00
2 משחקים בלב הפארק:     16:00, 18:00