קבוצות שטרם נרשמו

09:35 01/07/2014

01 יולי 2014

לכבוד

קבוצות שטרם נרשמו


ג.א.נ. ,

הנדון: איחור בהרשמתכם לליגה


למרות שמועד ההרשמות הסתיים לא רשמה עדיין אגודתכם את קבוצותיה
לליגה .
בהתאם לתקנון המשחקים ניתנה לכם בזאת ארכה עד ליום ראשון 13/07/14
בשעה 17:00 אחה"צ.
קבוצות שירצו להירשם יצטרכו לשלם קנס בסך 355 ש"ח לכל קבוצה
בליגת-על גברים ונשים, ליגה לאומית גברים ונשים וארצית גברים וסך של
170 ש"ח לכל קבוצה בליגה אחרת.

במידה ולא תרשמו את הקבוצות עד ל- 13/07/14 תהיינה הקבוצות
מפורקות אוטומטית, עם כל ההשלכות לכך מתקנון איגוד הכדורסל
(תפיסת המקום בליגה ע"י קבוצה מליגה נמוכה, שחקנים משוחררים וכד').
נבקשכם על מנת להקל על מזכירות האיגוד לא להמתין עד לרגע
האחרון לרישום הקבוצות.

בכבוד רב,


נפתלי גושן
רכז הליגות