ביטול עקב גשם

15:10 19/01/2012

19 ינואר 2012איגוד הכדורסל מודיע בזאת כי כל המשחקים במגרשים הפתוחים ביום חמישי
ה -19/01/12 מבוטלים עקב מזג האוויר.

המשחקים באולמות מתקיימים כרגיל.


בכבוד רב,

מזכירות
איגוד הכדורסל
O