חוזר רשמי מספר 5 לעונת 2010/2011

13:36 12/12/201012 דצמבר 2010

לכבוד

______________


ג.א.נ.,

הנדון: חוזר רשמי מס' 5 לעונת 2010/2011


החל מקבלת חוזר זה יחול שיפור נוסף באתר האינטרנט של האיגוד.

בסרגל "עדכוני משחקים" יוכנסו כל שינויי המשחקים (שהייתם רגילים לקבל בדואר או בפקס)

החל מתאריך 01/02/11 לא ישלחו יותר אישורים על שינויי משחקים בדואר או בפקס ועל הקבוצות יהיה להתעדכן באמצעות אתר האינטרנט בלבד.
כל שינוי משחק יופיע באתר עד אשר תוצאת המשחק תתקבל ותאושר באיגוד.

כמו כן, חוזרים רשמיים וחוזרי שינויי משחקים מופיעים באתר האיגוד בפרק חוזרים ולא ישלחו יותר בדואר או בפקס.

לא תתקבל יותר שום טענה של קבוצה שלא קראה את החוזרים והמכתבים באתר והופיעה למשחק במועד לא נכון או בשעה לא נכונה, או לא הופיעה כלל למשחק.

לתשומת לבכם:
האחריות לקריאת החוזרים ומכתבי השינויים חלה אך ורק על הקבוצות ופרסום החוזר או המכתב באינטרנט כמוהו כשליחת דואר רשום וקבלתו ע"י האגודה!!!

בכבוד רב,


נפתלי גושן
 רכז הליגות