שינויים בתוכנית המשחקים -חוזר מס' 16

14:40 08/02/2015


8 בפברואר 2015
לכבוד

___________
ג.א.נ.,


הנדון: שינויים בתוכנית המשחקים -חוזר מס' 16


1. נא רשמו את פירוק הקבוצות הבאות:
• עלה הרי ירושלים(קבוצה מס' 5329)-ליגה ילדות מרכז(200)
• אליצור מכבי אשקלון(קבוצה מס' 507)-ליגה נוער לאומית דרום(37)


2. נא רשמו את שינוי המגרש הבא:
• אליצור הוד השרון(קבוצה מס' 5594)- ליגה ב' פתח תקוה(141), אולם ביה"ס אהרונוביץ, קרית המועצה-נווה ירק.

בכבוד רב,

נפתלי גושן
רכז הליגות